– To co pokazała w swoim życiu Hanna Chrzanowska to właśnie walka o Polskę. (…) Ciągłe szukanie jak można służyć Polsce poprzez służbę ludziom potrzebującym opieki, wsparcia – mówił podczas konferencji prasowej w krakowskiej Kurii Metropolitalnej w dniu 18 stycznia 2018 r. abp Marek Jędraszewski.

Organizatorzy, między innymi z biskupem Janem Zającem – przewodniczącym komitetu organizacyjnego uroczystości i ks. prof.  Robertem Tyrałą – koordynatorem,  udzielili szczegółowych informacji dotyczących uroczystości beatyfikacyjnych Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej.

Wydarzenie —> na Facebooku

Data uroczystości wyznaczona została na 28 kwietnia 2018 roku, a miejsce to Bazylika Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

Arcybiskup Marek Jędraszewski zaznaczył, że w jego przekonaniu beatyfikacja wspaniale wpisuje się w rok świętowania odzyskania niepodległości.

– To co pokazała w swoim życiu Hanna Chrzanowska to właśnie walka o Polskę – podkreślał. Metropolita krakowski wspomniał także, że wrażliwość Hanny Chrzanowskiej inspirowała kardynała Karola Wojtyłę do tego, aby w swej pracy duszpasterskiej kładł wielki nacisk na to, żeby otoczyć szczególną troską tych, którzy bezpośrednio odpowiedzialni są za zdrowie i życie innych ludzi.

Na pytanie, czy znana jest grupa lub dzieło, którym nowa błogosławiona będzie patronować, arcybiskup odpowiedział, iż jeszcze nie pora na takie wybory.

– Teraz jest czas dojrzewania, poprzez przygotowanie do beatyfikacji, by umieć odnaleźć to środowisko, dla którego Hanna Chrzanowska mogłaby być nie tylko wzorem, ale patronką i wsparciem – tłumaczył metropolita.

Arcybiskup przekazał informację, iż Stolica Apostolska potwierdziła wstępne ustalenia dotyczące daty beatyfikacji, wyznaczonej na sobotę, 28 kwietnia, w przeddzień rocznicy jej śmierci. Uroczystościom przewodniczyć będzie ks. kard. Angelo Amato prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Metropolita krakowski wspomniał także, że jest przekonany, iż Hanna Chrzanowska będzie towarzyszyć i wspierać batalię o to, aby każdy człowiek już od poczęcia miał zagwarantowaną opiekę ze strony najbliższych oraz państwa.

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu (18 lutego) w kościołach Archidiecezji krakowskiej odczytany zostanie list pasterski Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Podczas konferencji odpowiedzialny za działania duszpasterskie ks. dr Paweł Gałuszka przedstawił plan przygotowań do beatyfikacji. Wśród najważniejszych wydarzeń należy wymienić comiesięczne (kolejno 28 stycznia, lutego i marca) spotkania w parafii św. Mikołaja, podczas których wierni uczestniczyć będą w Mszy św., konferencji oraz modlitwie za wstawiennictwem nowej błogosławionej.

Oprócz tego 12 kwietnia na UPJPII zorganizowana zostanie międzynarodowa konferencja pt. „Życie i dzieło Hanny Chrzanowskiej”, a dwa dni później odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka Caritas do Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. W każdej parafii przygotowania do beatyfikacji włączone zostaną w „Nowennę Jubileuszową” związaną z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Każdego dnia nowenny przypominana będzie postać Służebnicy Bożej: kolejno wydarzenia z jej życia, ważne cechy duchowości, formy apostołowania i droga do świętości.

Świadectwo o świętości Sługi Bożej przedstawiła Helena Matoga – wicepostulatorka procesu beatyfikacyjnego i uczennica Hanny Chrzanowskiej.

Info za —> Archidiecezja Krakowska: Znamy szczegóły beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej

Justyna Walicka| Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska


Cud za wstawiennictwem Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej 

Dotyczył on 66 letniej kobiety, która w skutek pęknięcia naczyniaka doznała masowego wylewu krwi do mózgu, niedowładu kończyn oraz zawału. Jej stan lekarze określili jako bardzo ciężki, nie pozostawiając żadnej nadziei na przeżycie. Stowarzyszenie Katolickich Pielęgniarek rozpoczęło modlitwę za wstawiennictwem Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej. Chora została uzdrowiona: obudziła się, niedowład kończy minął i powróciła sprawność umysłowa. Kobieta wyznała także, że podczas śpiączki przyśniła jej się Chrzanowska i powiedziała, że wszystko będzie dobrze. Zmarła w 2011 roku z powodu chłoniaka.

Kalendarium procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej

Kwiecień 1993 roku. Po Mszy św. odprawionej w Bazylice Franciszkanów przez śp. ks. bpa Stanisława Smoleńskiego, w dwudziestą rocznicę śmierci wśród obecnych pielęgniarek, chorych i ich opiekunów padł pielęgniarski wniosek o podjęcie starań, o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej.

4 grudnia 1995 roku. Podczas wizytacji kanonicznej Parafii św. Mikołaja w Krakowie przez ks. kard. Franciszka Macharskiego, po spotkaniu z przedstawicielami Służby Zdrowia, Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich z jego prezesem Izabelą Ćwiertnią, duszpasterzem pielęgniarek ks. Kazimierzem Kubikiem, zwrócił się do Księdza Kardynała z prośbą o wszczęcie starań zmierzających do wyniesienia na ołtarze Hanny Chrzanowskiej.

Marzec 1997 roku. Biskupi polscy zebrani na 287. Konferencji Episkopatu Polski wyrazili pozytywną opinię o stosowności wszczęcia procesu.

Powołanie przez ks. kard. Franciszka Macharskiego Komisji Historycznej pod przewodnictwem śp. prof. dr Urszuli Perkowskiej.

Październik 1998 roku. Zakończenie prac Komisji Historycznej. Proboszcz parafii ks. prałat Antoni Sołtysik zwraca się oficjalnym pismem do Księdza Kardynała o otwarcie procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej.

3 listopada 1998 roku. Ks. kard. Franciszek Macharski otworzył proces kanonizacyjny Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. W kaplicy Arcybiskupów Krakowskich odbyło się zaprzysiężenie członków Trybunału Archidiecezjalnego.

Maj 1999 roku. W kościele pw. św. Mikołaja w każdą trzecią środę miesiąca trwają modlitwy o wyniesienie na ołtarze Hanny Chrzanowskiej. Jest to jednocześnie dzień spotkań formacyjnych dla pielęgniarek i położnych.

Przesłuchania świadków życia i dzieła Służebnicy Bożej. Przesłuchano ponad 70 osób.

30 grudnia 2002 roku. Uroczyste zamknięcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej przez ks. kard. Franciszka Macharskiego.

30 stycznia 2003 roku. Przekazanie dokumentów procesowych do Kongregacji ds. Kultu Świętych przy Stolicy Apostolskiej. Postulatorem rzymskim procesu beatyfikacyjnego został wybrany ks. Mieczysław Niepsuj z Watykanu.

30 września 2015 roku podczas audiencji w Watykanie dla prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato, Ojciec Święty Franciszek potwierdził dekrety o heroiczności cnót Sług Bożych ks. Franciszka Blachnickiego i pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej.

6 kwietnia 2016 roku. Doczesne szczątki Czcigodnej Służebnicy Bożej zostały przeniesione z Cmentarza Rakowickiego do krypty w kościele pw. św. Mikołaja w Krakowie przy ul. Kopernika 9.

7 lipca 2017 roku. Zatwierdzenie przez Ojca Świętego Franciszka dekretu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej. Podstawą było uznanie cudu za przyczyną Służebnicy Bożej.

7 grudnia 2017 roku. Wydanie Dekretu przez ks. abp. Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego powołującego Komitet Organizacyjny dla przygotowania uroczystości beatyfikacyjnej.