” … znów miłość Boga spotkać się może z człowieczym sercem…” – lipcowa ballada ks. Marka Chrzanowskiego FDP w wykonaniu Jakuba Tomalaka, piosenka z płyty „12 ODDECHÓW”.

„Ballada nova” to utwór pełen emocji i  młodzieńczego zapału, dotyka wspomnienia o tym, co jest dla nas w życiu ważne. Można odnaleźć tutaj źródło swojej młodości, energię, która pozwala na radykalne postanowienie: „kto raz miłości poznał moc, ten trwonić słów nie będzie”.

„12 Oddechów” to płyta zbierająca 12 utworów poświęconych poszczególnym porom roku. Płyta powstała prawie 5 lat temu, jednak słucha się jej co roku od nowa. Wiersze specjalnie na jej potrzeby napisał ks. Marek Chrzanowski. Autorem muzyki i wykonawcą jest Jakub Tomalak.