Bądź pochwalony! – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Każdy dzień jest okazją do chwalenia Boga. Publikujemy wiersz ks. Marka Chrzanowskiego FDP …. wybrany na dzisiaj – wtorek, 5 września 2017 roku:

*

Bądź pochwalony
*

Błogosławiony bądź Panie na wieki

za każdy okruch miłości

za każdą kroplę dobroci

za perły nadziei i łez

za każdy budzący się dzień

za każdy nowy poranek

za słońce południa

za gwiazdy wieczoru

za pełnię nocy….

Błogosławiony bądź Boże

za każdy uśmiech

za dłoń podaną w potrzebie

i za bochen chleba

Bądź pochwalony

za krzyż i za cierpienie

za śmierć i zmartwychwstanie

za przyjaźń i za samotność

za niebo i za ziemię

za Twoją bliskość i dalekość

za to że byłeś i że będziesz

wciąż niepoznany

i jak dziecko prosty

zawsze ten sam niezmienny

a jednak codziennie nowy

za to że jesteś i że kochasz

Bądź pochwalony
*

(Ks. Marek Chrzanowski FDP, W promieniach słońca)