65 Światowy Dzień Trędowatych

28 stycznia 2018 r. obchodzimy 65. Światowy Dzień Trędowatych. Jest to kolejna okazja do przypomnienia całemu światu, że zapomniana przez nas choroba wciąż zagraża mieszkańcom najuboższych krajów. Inicjator tego szczególnego dnia w roku, Raoul Follereau chciał, by był to dzień naszej szczególnej solidarności z tymi, których przez całe stulecia uważano i traktowano jak umarłych za życia.

Dzień ten obchodzony jest przede wszystkim w Kościele katolickim na całym świecie. Kościół bowiem ma szczególne zasługi w niesieniu pomocy ludziom chorym i odrzuconym. Pierwsze leprozoria, w których znajdowali pomoc i schronienie ludzie chorzy na trąd powstawały przy klasztorach, kościołach i katedrach. Ta wspaniała tradycja została zachowana do dziś. Tam, gdzie nie ma struktur medycznych, tam docierają, ryzykując zdrowiem i życiem misjonarze. Dlatego wielką światową kampanię na rzecz trędowatych Raoul Follereau oparł na współpracy z siostrami zakonnymi, które potrafią z miłością nieść pomoc i pociechę tym, którzy zostali zapomniani przez bogaty świat.

Dziś trąd jest uleczalny, pod warunkiem, że chory zostanie w porę zdiagnozowany i poddany terapii. Niestety bardzo często pomoc przychodzi wtedy, gdy jest już za późno, gdy trąd dokonał nieodwracalnej dewastacji ciała. Dlatego w ośrodkach dla trędowatych pozostaje ponad 4 miliony osób wyleczonych co prawda z trądu, ale niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wśród nich pracują misjonarze, którym nie brakuje zaangażowania, ale brakuje środków. Dlatego w ostatnią niedzielę stycznia przed kościołami na całym świecie zbierane są ofiary, za które można leczyć i pielęgnować ludzi dotkniętych trądem.

Niech ostatnia niedziela stycznia będzie dla nas okazją do objęcia dobra myślą i modlitwą zarówno chorych, jak i ich opiekunów. Niech będzie także okazją do materialnego wsparcia dzieła pomocy trędowatym – zachęca dr Kazimierz Szałata, prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau.

Info za —> follereau.org: 65 Światowy Dzień Trędowatych

65 Światowy Dzień Trędowatych
fot. Fundacja Polska Raoula Follereau

Fundacja Polska Raoula Follereau to niedochodowa organizacja, która powstała aby wspierać najbiedniejszych z biednych. Inspiracja wypłynęła od naszego Patrona – Raoula Follereau, który całe swoje życie poświęcił walce z trądem, chorobą, która od czasów biblijnych jest przekleństwem ludzi biednych i zapomnianych.

Fundacja powołana została na mocy misji stworzenia formacyjnego i charytatywnego dzieła Follereau w Europie Środkowej, jakiej udzielił doktorowi Kazimierzowi Szałacie kontynuator dzieła Raoula Follereau, André Récipon. Wszystko zaczęło się od spotkania przedstawicieli ruchu Follereau w Sali Klementyńskiej z Ojcem Świętym Janem Pawełem II, który wyraził uznanie dla inicjatywy stworzenia Fundacji i zachęcał do podjęcia w Polsce myśli i dzieła tego wielkiego humanisty dwudziestego wieku.