fot. Apostolstwo Chorych

52. Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Chorych, Niepełnosprawnych i Starszych miała miejsce w czwartek, 6 lipca na Jasnej Górze. Dzień 6 lipca to patronalne święto Apostolstwa Chorych, jest to bowiem święto Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Do sanktuarium przyjechali chorzy z całej Polski – w sumie ponad 2 tys. osób. Pielgrzymowanie umożliwiała im często pomoc opiekunów i wolontariuszy, pracowników służby zdrowia, rodzin i przyjaciół. Duża część uczestników pielgrzymki na co dzień zaangażowana jest w działalność Apostolstwa Chorych.

Szczególną intencją tegorocznej pielgrzymki było dziękczynienie za dar śp. ks. abpa Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, w pierwszą rocznicę jego śmierci.

O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św. w bazylice, której przewodniczył bp Marek Szkudło, biskup pomocniczy arch. katowickiej.

Podprzeor Jasnej Góry o. Jan Poteralski rozpoczynając Mszę św. zwrócił się do chorych i niepełnosprawnych: „Jako ludzie chorzy i starsi jesteście tutaj, pokonaliście tyle różnych przeszkód, trudności, obaw, lęków. Przyszliście tutaj, aby swoje cierpienie złączyć z cierpieniem Maryi, która pokazuje nam Jezusa, jedynego Zbawiciela świata. Jesteście Apostołami XXI wieku, bo przecież przez wasze cierpienie dokonują się wielkie znaki w Polsce, w Europie i na całym świecie”.

„Życzymy wam, abyście wracając do swoich domów, środowisk, tam, gdzie mieszkacie, byli radosnymi apostołami cierpienia, abyście z uśmiechem i z różańcem w ręku głosili współczesnemu człowiekowi, że życie ma sens, a cierpienie jest wielkim darem i wyróżnieniem, do jakiego zaprasza nas Pan Jezus” – życzył o. Poteralski.

Homilię w języku włoskim wygłosił delegat Ojca Świętego Franciszka ks. prał. Jean-Marie Mupendawatu, sekretarz Papieskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Homilię tłumaczył ks. Dariusz Giers, pracujący w tej dykasterii.

Ks. Jean-Marie Mupendawatu wspominał w homilii postać śp. abpa Zygmunta Zimowskiego: „Byłem jego najbliższym współpracownikiem od 2009 roku. Mogę zaświadczyć o jego wielkim zaangażowaniu i trosce o chorych oraz o tych, którzy na różny sposób im posługują. Na niedługo przed śmiercią, już na łożu boleści, redagował jeszcze ostatnie dokumenty”.

„Człowiekiem udzielającym pomocy, podkreślał arcybiskup Zimowski we wstępie do nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia, o której wydanie bardzo usilnie zabiegał, jest w dzisiejszym świecie medycznym nie tylko lekarz, pielęgniarka, personel pomocniczy, ale także biolog, farmaceuta, pracownik administracji szpitalnej, ustawodawca w dziedzinie służby zdrowia, czy każdy inny, kto styka się w swej pracy z zagadnieniami zdrowia i choroby. Dla nikogo z nich chory nie może być nigdy tylko przypadkiem klinicznym, anonimową jednostką, na której stosuje posiadaną wiedzę, ale zawsze człowiekiem chorym, do którego podchodzi się z postawą sympatii w etymologicznym znaczeniu tego słowa. Wymaga to miłości, dyspozycyjności, uwagi, zrozumienia, życzliwości, cierpliwości, dialogu” – przypominał ks. Jean-Marie Mupendawatu.

O pracach nad polskim tłumaczeniem nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia mówił na zakończenie Mszy św. ks. Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Mszę św. koncelebrowało 14 duszpasterzy chorych na czele z ks. Wojciechem Bartoszkiem, krajowym duszpasterzem Apostolstwa Chorych, który na zakończenie Eucharystii wygłosił podziękowania. Do zgromadzonych w bazylice jasnogórskiej pielgrzymów słowo skierował także bp Marek Szkudło.

W procesji z darami przedstawiciele Apostolstwa Chorych złożyli list jedności chorych z Papieżem Franciszkiem.

W programie pielgrzymki znalazł się koncert kwartetu smyczkowego Akademos, który swą grą uświetnił także liturgię.

O godz. 13.30 rozpoczęła się Droga Krzyżowa w bazylice jasnogórskiej, a o godz. 14.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu miało miejsce Nabożeństwo Lourdzkie połączone z indywidualnym błogosławieństwem każdej osoby Najświętszym Sakramentem.

Info za / multimedia —> Biuro Prasowe Jasnej Góry: Chorzy są cennym skarbem Kościoła

o. Stanisław Tomoń
BPJG / sm
2017-07-06, czwartek, godz. 15.00

Serwis internetowy —-> Apostolstwa Chorych


Wesprzyj Sanktuarium ks. Jerzego Popiełuszki:

300x250_