Niech miłość i wyrzeczenie się przemocy inspirują sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem w relacjach międzyosobowych, społecznych i międzynarodowych. Kiedy ofiary przemocy potrafią oprzeć się pokusie zemsty, mogą być najbardziej wiarygodnymi uczestnikami procesów budowania pokoju bez przemocy. Oby od szczebla lokalnego i powszedniego aż po światowy wyrzeczenie się przemocy stało się charakterystycznym stylem naszych decyzji, naszych relacji, naszych działań, polityki we wszystkich jej formach

– napisał papież Franciszek w dorocznym orędziu na Światowy Dzień Pokoju, przypadający 1 stycznia. W tym roku jest on obchodzony po raz pięćdziesiąty.

Orędzie na 50. Światowy Dzień Pokoju 2017Orędzie na 50. Światowy Dzień Pokoju 2017

Źródło: www.vatican.va

Zapisz