kropla morze woda

(49) W czasie godziny świętej wieczorem usłyszałam te słowa: Widzisz moje miłosierdzie dla grzeszników, które się w tej chwili w całej mocy objawia. Patrz, jak małoś napisała o nim, jest to dopiero jedną kroplą. Czyń, co jest w twej mocy, aby grzesznicy poznali moją dobroć. (Dz, 1663)