fot. W. Łączyński / Archidiecezja Warszawska

W Dzień Zaduszny, czwartek 2 listopada 2017 r. o godz. 18.00 kard. Kazimierz Nycz poprowadzi procesję z modlitwami za zmarłych – do krypt arcybiskupów warszawskich, gdzie spoczywają m.in. Prymas Polski kard. Józef Glemp (1929-2013) oraz arcybiskupi: Antoni Melchior Fijałkowski (1778-1861) i Wincenty Teofil Popiel (1825-1912).

Następnie o godz. 19.00 rozpocznie się Msza święta przewodnictwem kard. Nycza, z udziałem Polskiej Opery Królewskiej, która wykona Requiem W. A. Mozarta. W Eucharystii weźmie udział Kapituła Metropolitalna oraz mieszkańcy stolicy.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Archikatedra Warszawska stała się miejscem pochówku głów państwa i jego najznamienitszych obywateli. W podziemnych kryptach spoczywają m.in. książęta mazowieccy z rodu Piastów, król Stanisław August Poniatowski, prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej Gabriel Narutowicz i Ignacy Mościcki, generał Kazimierz Sosnkowski, wielki pisarz, laureat nagrody Nobla Henryk Sienkiewicz oraz muzyk i mąż stanu Ignacy Jan Paderewski.

Ponadto w archikatedrze, w poświęconych im kaplicach, spoczywają też prymasi Polski: kard. August Hlond (1881-1948) oraz kard. Stefan Wyszyński (1901-1981). Kaplica z sarkofagiem Prymasa Tysiąclecia jest jednym z chętniej odwiedzanych miejsc w archikatedrze.

Info za —> Archidiecezja Warszawska: Msza za zmarłych arcybiskupów, biskupów i księży z Archidiecezji Warszawskiej

fot. W. Łączyński