Św. Jan Paweł II i św. Faustyna Kowalska

30 kwietnia 2017 r. przypada 17. rocznica kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia – apostołki Bożego Miłosierdzia. Kanonizacja miała miejsce na placu św. Piotra w Rzymie i w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach w 2000 roku. Siostra Faustyna opisała to wydarzenie z detalami ponad 60 lat wcześniej, pod koniec marca 1937 roku (Dz. 1044-10480). Kto był uczestnikiem tych wydarzeń, wie, że ta wizja dokładnie się spełniła.

W tym dniu papież Jan Paweł II wprowadził święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła i orędzie Miłosierdzia przekazane przez św. Siostrę Faustynę dał całemu Kościołowi na trzecie tysiąclecie wiary.

Przeczytaj —> Homilię Jana Pawła II wygłoszona podczas kanonizacji s. Faustyny

Świadectwo cudownego uzdrowienia badane do kanonizacji, opis tego wydarzenia oraz kanonizacyjna homilia Ojca Świętego na stronie: faustyna.pl.

Czytaj całość —> Faustyna.pl: Rocznica kanonizacji św. Siostry Faustyny

*