1. Ogólnopolska Pielgrzymka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego odbyła się w sobotę, 2 września na Jasnej Górze. Pielgrzymka odbywała się w roku jubileuszu 30 lat dzieł Duchowej Adopcji w Polsce, pod hasłem „Z Maryją w czas niepokoju i zamętu”. Centralnym punktem była Msza św. odprawiona o godz. 12.00 w Kaplicy św. Józefa na Halach. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego polega na indywidualnym modlitewnym zobowiązaniu podjętym w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy. Osoba podejmująca modlitwę odmawia jedną dowolnie wybraną tajemnicę Różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców. Można dołączyć dodatkowe postanowienia: czytanie Pisma Świętego, adorację Najświętszego Sakramentu, Komunię św., praktyki ascetyczne, a także konkretną pomoc osobom potrzebującym. Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełnienia.

„Składamy duchowe dary Maryi z okazji 300-lecia, jednym z nich jest modlitwa za nienarodzonych. Od 30 lat setki tysięcy ludzi modli się modlitwą duchowej adopcji. Chcemy zorganizować I Ogólnopolską Pielgrzymkę w dniu 2 września na Jasną Górę, pod hasłem „Z Maryją w czas niepokoju i zamętu”. Zapraszamy wszystkich, którzy podjęli się tej modlitwy, chcą się jej podjąć, o to, by Bogu dziękować jak wielkie rzeczy przez te 30 lat nam uczynił” – mówił w zaproszeniu o. Stanisław Jarosz, organizator pielgrzymki, moderator Dzieła Modlitwy Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na Jasnej Górze.

O. Stanisław Jarosz zapytany o jubileusz 30. lat Duchowej Adopcji podkreśla: „Wielkie rzeczy Pan Bóg robi, to On zdziałał, to zrobili ludzie, którzy podjęli się; to zrobili kapłani, którzy w to weszli, którzy podjęli się przyrzeczeń. To dzieło Pana Boga, to widać, w jakiej kruchości to wszystko. My jesteśmy bezradni, to Bóg zwycięża, i dlatego ta Msza dziękczynna i dalszy ciąg programu za 30. lat Duchowej Adopcji”.

„Pielgrzymka organizowana jest, żeby podziękować Panu Bogu, zebrać ludzi i uruchomić ten potencjał, który jest w ludziach – mówi o. Jarosz – Duchowa Adopcja jest w ludziach, w sercach, w Częstochowie, w kraju, za granicą. To jest modlitwa, więc ona działa w sercach ludzi modlących się, ratujemy życie i ratujemy tych, którzy podjęli się modlitwy, bo ta modlitwa do nich wraca”.

Pielgrzymka rozpoczęła się od odmówienia Różańca i konferencji o. Stanisława Jarosza pt. ‚Kwadrans z Maryją’.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. odprawiona o godz. 12.00 w Kaplicy św. Józefa na Halach. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski.

„Ze szczególnym darem dla swej Niebieskiej Matki przybywają dziś na Jasną Górę animatorzy i członkowie dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. To pierwsza w historii taka pielgrzymka. Aby lepiej zrozumieć potrzebę tej pięknej modlitewnej inicjatywy, a także znaczenie i sens dzisiejszej pielgrzymki, trzeba przypomnieć inny jubileusz 300-lecia, a mianowicie rok 1956 r., w którym właśnie przypadła rocznica 300-lecia od słynnych królewskich ślubów króla Jana Kazimierza, kiedy we lwowskiej katedrze ślubował odnowę życia religijnego, moralnego i społecznego na polskiej ziemi, i gdy ogłosił Maryję Królową Korony Polskiejmówił w homilii bp Jan WątrobaRok 1956 – internowany w Komańczy Prymas Wyszyński był świadomy zbliżającej się okrągłej rocznicy, odczuwał też niezwykłą aktualność tamtych królewskich ślubów w nowych narodowych realiach i widział, że wiele tych przyrzeczeń, ze ślubowań nigdy nie została zrealizowanych (…). W dniu 16 maja 1956 r., w liturgiczne wspomnienie św. Andrzeja Boboli, autora ślubów Jana Kazimierza, ksiądz Prymas przekazał pełny tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu. Trzecia rota tych ślubowań brzmi: ‘Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu’. Pamiętamy, że te słowa, jak i całe śluby zostały napisane w roku, w którym wprowadzone zostało w Polsce prawo aborcyjne, legalizujące przerwanie ciąży praktycznie na żądanie”.

Bp Wątroba przypomniał w homilii również historię dzieła Dziecka Poczętego, mówił: „Dziś świętujemy 30-lecie jego powstania, a zaczęło się wszystko tak ewangelicznie, na wzór ewangelicznego ziarnka gorczycy, które jako najmniejsze ze wszystkich ziaren daje początek wielkiemu drzewu. 7 osób w święto Objawienia Pańskiego 1987 r. złożyło przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, to było w warszawskim kościele Ojców Paulinów pw. św. Ducha. Dzisiaj, po 30. latach, bardzo trudno jest oszacować liczbę tych, którzy chociażby tylko raz w ciągu 9 miesięcy modlili się codziennie modlitwą różańcową za jedno nienarodzone dziecko i za jego rodziców. Jedno jest pewne, że to z tych 7 osób powstała tak ogromna wspólnota modlitewna, która wyszła daleko poza granice kraju. Zawdzięczamy to determinacji i zaangażowaniu pierwszych członków dzieła i jego animatorom. To oni, nie tylko sami modlili się, odnawiali przyrzeczenia, ale potrafili docierać do tak wielu ludzi i środowisk, do kapłanów i parafii, do wspólnot, więzień nawet, do szpitali, do pielgrzymek, które dawały tyle sposobności, by po apostolsku przekazywać tę wielką ideę, zapalać do niej kolejnych”.

„Wierzymy głęboko, że taka modlitwa uratowała i ciągle ratuje wiele niewinnych istnień ludzkich, i pozwoli im godnie żyć po urodzeniu. To wielkie duchowe dobro, które świadczymy od lat, ale wiemy także ze świadectw wielu członków dzieła, że ta modlitwa owocuje duchowym dobrem także w życiu tych, którzy ją podejmują, którzy ją odmawiają. Ona działa także w drugim kierunku, ona potrafi, ta codzienna, systematyczna modlitwa z różańcem w ręku, odmienić życie człowieka, uczynić je lepszym, uczynić je wierniejszym Bożym przykazaniom. Ta modlitwa potrafi uwolnić z wielu nałogów, które nas krępują na co dzień, od Boga oddalają. Ta modlitwa leczy i uwalnia z syndromu proaborcyjnego, który ciągle dotyka tak wiele osób, które przyczyniły się do zabicia własnego lub cudzego dziecka przed urodzeniem” – podkreślał kaznodzieja.

Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski ‚Pueri Claromontani’ pod dyr. Jarosława Jasiury.

Po Mszy św. zaplanowano również: konferencję o. Augustyna Pelanowskiego, wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwę dziękczynną, zawierzenia oraz ekspiacja za grzechy przeciwko życiu.

Info za / multimedia —> Biuro Prasowe Jasnej Góry: Jesteśmy Wspólnotą Duchowej Adopcji już 30 lat

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ mśInicjatywa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zrodziła się po objawieniach fatimskich i stała się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Na grunt polski została przeniesiona w 1987 r. przez działającą w obronie życia młodzież akademicką skupioną w Straży Pokoleń przy kościele Ojców Paulinów pw. Świętego Ducha w Warszawie. Stało się to za sprawą artykułu polskiego dziennikarza Pawła Milcarka zamieszczonego w „Rycerzu Niepokalanej”. Pierwsze przyrzeczenia duchowej adopcji zostały złożone 2 lutego 1987 r. w kościele Ojców Paulinów w Warszawie. Od tej pory przyrzeczenia składane są w każde święto Matki Bożej.

Dzisiaj modlitwa ta znana jest w wielu krajach Europy i świata. Jest to o tyle niezwykłe, że jako ruch nie mamy żadnych struktur, sponsorów, reklamy. Naszym charyzmatem jest wychodzenie z modlitwy ku działaniu i całkowite zawierzenie Bożej Opatrzności. Dzieła Boże wzrastają powoli, znaczone cierpieniem, prześladowaniem i doświadczeniem krzyża. Dzisiaj również jesteśmy często „znakiem sprzeciwu”.

www.niedziela.pl

Polecamy: wywiad z o. Stanisławem Jaroszem OSPPE z okazji 30. lat dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz 1. Pielgrzymki owego modlitewnego przedsięwzięcia na Jasną Górę —> TV Niedziela


Wesprzyj Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki:

300x250_