Boże Narodzenie - św. Faustyna Kowalska

Z okazji Bożego Narodzenia życzmy RADOŚCI, POKOJU i NADZIEI – Wam wszystkim i Waszym bliskim!

I spoglądania na Dziecię Jezus w taki sposób, jak św. Siostra Faustyna!