W czwartek 24 sierpnia 2017 r. zmarł ks. prałat prof. Stanisław Warzeszak, były krajowy duszpasterz służby zdrowia i członek Rady Naukowej KEP, wykładowca UKSW, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie na Wrzecionie. Miał 59 lat. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek, 28 sierpnia na warszawskim Wrzecionie. Ksiądz profesor zostanie pochowany we wtorek w parafii rodzinnej w Lipnicy Wielkiej.

Ks. prałat Warzeszak był proboszczem parafii na Wrzecionie od 2012 roku. Ponadto wykładał teologię moralną i bioetykę m. in. na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego i w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Był diecezjalnym, a do niedawna również krajowym, duszpasterzem służby zdrowia. W dekanacie bielańskim pełnił funkcję ojca duchownego.


*

W czwartek, 24 sierpnia 2017 roku, zmarł w wieku 59 lat,
z tego w kapłaństwie lat 34
ś.†p.
Kapelan Jego Świątobliwości
Ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak

Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie w Warszawie, Prefekt i Wykładowca WMSD, wykładowca w UKSW, Sekretarz Rady Naukowej KEP, Duszpasterz służby zdrowia,
Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Archidiecezji Warszawskiej,
Ojciec duchowny dekanatu bielańskiego.

Pierwsza Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 28 sierpnia 2017 r. o godz. 16.00 w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie w Warszawie, po czym Ciało zmarłego zostanie przewiezione do parafii rodzinnej św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej 583 na Orawie, gdzie zostanie odprawiona druga Msza św. pogrzebowa we wtorek 29 sierpnia br. o godz. 12.00, po czym Ciało zmarłego zostanie pochowane w grobach rodzinnych na miejscowym cmentarzu.

Dobry Jezu, okaż Ks. Stanisławowi swoje miłosierdzie!

Kanclerz Kurii
oraz Duchowieństwo Archidiecezji Warszawskiej

 


Zmarły kapłan archidiecezji warszawskiej pochodził z Kiczorów na Orawie, gdzie się urodził w 1958 r. Studiował filozofię i teologię w Warszawie: w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym (1977-1983) i Akademickim Studium Teologii Katolickiej (1983-1985), a w Lublinie na KUL (1985-1987) oraz w Paryżu w Instytucie Catholique de Paris (1987-1991) i w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce (1995-1996). Był stypendystą Prymasa Polski, rządu francuskiego oraz Homeland Foundation (Nowy Jork i Boston). Uzyskał stopień doktora teologii (Paryż/ICP 1991) i filozofii (Rzym 2000) oraz doktora habilitowanego teologii moralnej w zakresie bioetyki (UKSW 2004). Tytuł profesora nauk teologicznych otrzymał w 2009 z rąk prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Pracował na stanowisku profesora zwyczajnego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kierował katedrą bioetyki i ekoteologii na UKSW w Warszawie. Wykładał teologię moralną w seminariach duchownych w Warszawie, Grodnie i Sankt Petersburgu. Pełnił funkcję prezesa Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, zastępcy redaktora naczelnego Warszawskich Studiów Teologicznych i sekretarza Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski oraz do 2016 r. dyrektora Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Prowadził badania naukowe w dziedzinie teologii moralnej, filozofii praktycznej i bioetyki.

Pracował w duszpasterstwie w parafii Żychlin (1983-1984), św. Anny w Grodzisku Maz. (1984-1985), Rosny sur Seine we Francji (1987-1988), św. Stanisława Kostki w Warszawie (1991-1992). Był prefektem studiów w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (1992-1997) oraz sekretarzem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (1992-1995) i dyrektorem studiów na tymże wydziale (1998-2011).

Info za —> Archidiecezja Warszawska: Zmarł ks. prof. Stanisław Warzeszak. Uroczystości pogrzebowe w poniedziałek na Wrzecionie | episkopat.pl: Zmarł ks. prof. Stanisław Warzeszak – b. krajowy duszpasterz służby zdrowia

Zobacz też —> Serwis internetowy Parafii na Wrzecionie: www.parafia-wrzeciono.pl