Umożliwienie tym, którzy dokonali aborcji, doświadczenia uzdrowienia wewnętrznego i przebaczenia przez miłość i miłosierdzie Boga


– tak swoją misję opisuje „Winnica Racheli”. Jest to duszpasterstwo organizujące weekendowe rekolekcje dla osób zranionych z powodu aborcji – kobiet i ich rodzin oraz osób, które pracowały w służbie zdrowia i dokonywały aborcji.

Pierwsze rekolekcje „Winnicy Racheli” w Polsce odbyły się w kwietniu 2014 r. pod Warszawą.

Winnica Racheli uczestniczy w niesieniu krzyża naszych czasów jakim jest aborcja. Każdy kto bezpośrednio lub pośrednio w niej uczestniczył odczuwa ogromna potrzebę otrzymania odpowiedzi. Winnica Racheli spełniając uczynki miłosierdzia: nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, modlić się za żywych i umarłych, umarłych pogrzebać - daje odpowiedź na to cierpienie. Jezus sam chciał się utożsamić z usuniętym dzieckiem i dlatego na Winnicy śmierć dziecka okazuje się bramą życia dla wszystkich, którzy doświadczyli aborcji.


– czytamy na profilu facebookowym „Winnicy Racheli”.

Duszpasterstwo „Winnica Racheli” zainicjowało działalność w USA w 1986 r. Od 2003 r. stanowi część duszpasterstwa Priests for Life (Księża Dla Życia).