3 października jest dniem wyjątkowym dla wszystkich, którym bliski jest św. Franciszek z Asyżu. To właśnie wieczorem tego dnia Asyżanin odszedł do Pana. Od wieków na pamiątkę śmierci Franciszka obchodzone jest specjalne nabożeństwo Transitus. Odbywa się tylko raz w roku… A jak wygląda?

Zakonnicy i wierni uczestniczący w nabożeństwie gromadzą się przy ołtarzu, mają ze sobą świece. Śpiewają hymn:
*

1. Witaj, Ojcze ukochany,
co Serafów zdobisz chór!
Ty Jezusa nosisz rany,
Tyś świętości dla nas wzór.
Pobłogosław twoje dzieci,
pociągnij na drogę twą.
Niech się miłość w nas roznieci,
niech ogarnie mocą swą.

2. Ojcze, niech za twym przykładem
wszystkim dla nas będzie Bóg.
Niech idziemy twoim śladem
wśród wygnańczych ziemi dróg.
W sercu naszym niech nosimy
znamię Jezusowych ran,
Ojcze, łaski tej prosimy,
niech nam jej użyczy Pan.

3. Niech w ubóstwie i pokorze
trwamy przez ten ziemski czas,
aż wieczności błysną zorze,
aż Bóg z tobą złączy nas.
O Franciszku możny w niebie,
u Jezusa, Marii stóp
twoje dzieci proszą ciebie
dla nas wszystkich miejsce zrób

Po wprowadzeniu kapłana komentator czyta:

Święty Franciszek z Asyżu, zwany Patriarchą Ubogich, rozstał się z tym światem w sobotę wieczorem trzeciego października 1226 roku. Miał wtedy czterdzieści pięć lat życia, od dwudziestu lat czynił pokutę, a od dwóch lat nosił na rękach, nogach i boku rany Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Kapłan: Święty Ojcze Franciszku, oto my, twoi synowie stajemy w pokorze przed tobą, by z nabożeństwem przeżywać twoje od nas odejście. Wzrusza nas wspomnienie owego wieczoru, gdy z pogodą ducha (mimo dotkliwych boleści) witałeś siostrę śmierć jako furtiankę nieba i z radością wstępowałeś do wiecznej ojczyzny. Serce twe jak zawsze pełne gorącej miłości, którą obdarzałeś zbolałych synów, gdy wokół ciebie zebrani opłakiwali twoje odejście. Twój wzrok ciała przyćmiony, to jednak dusza twa przepełniona była jasnością wiary i nadziei. Dźwigasz się na śmiertelnym posłaniu i w obliczu nadchodzącej śmierci błogosławisz ukochanym synom twojego Zakonu. Chcesz, aby w świętym błogosławieństwie i na nas zstąpiła moc ukrzyżowanego Chrystusa. Teraz więc, nasz święty Ojcze i Patriarcho, uproś nam u Boga, aby twoje błogosławieństwo wydało obfite owoce w naszym zakonnym życiu.

Hymn nieszporny

Już ziemię okrył nocy cień, otulił mrokiem cały świat,
gdy przeczuwanej śmierci dzień Ojcu, miast łoża, popiół kładł.

Z jaką stałością święty Mąż w wierze, nadziei mocniej trwał;
Miłości płomień, rosnąc wciąż, pożarem w sercu mu się stał.

Płacząc synowie klęczą wciąż: „Nie odchodź, Ojcze, jeszcze czas!
Owieczki swe już puszczasz z rąk i któż prowadzić będzie nas?”

On w niebo podniósł jasny wzrok, wyciągnął ręce i tak rzekł:
„Bóg łaską swą rozproszy mrok, Bóg będzie żywił was i strzegł.

Tylko z serc waszych wszelki kłam precz odrzucajcie, wszelki brud.
A dusze czyste i bez plam niechaj jaśnieją blaskiem cnót”.

Tak pożegnawszy trzódkę swą, odchodzi cicho z ziemskich dróg,
już mu w wieczności gwiazdy lśnią, już w niebios progu czeka Bóg.

Ojcu, Synowi wieczną cześć niech kornie składa każdy z nas,
Duchowi równej chwały pieśń śpiewajmy Mu po wieczny czas.

Amen.

Kapłan: Módlmy się. Boże, który nagrodziłeś w dniu dzisiejszym świętego Ojca naszego Franciszka wieczną szczęśliwością, spraw łaskawie, abyśmy gorliwie zbierali zasługi na niebo i otrzymali zapłatę jak nasz Seraficki Ojciec, którego błogosławione odejście z tej ziemi z synowską miłością wspominamy. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego; który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Czytanie z Listu świętego Franciszka do wszystkich wiernych ….

… Czytaj dalej —> Instytut Studiów Franciszkańskich: Transitus


Zobacz również —> Playlista TRANSITUS 2015