• All
 • Adwent 2017
 • Aktualności
 • Apostołowie Miłosierdzia
 • Bądź Misericors
 • Bez kategorii
 • Biblioteka Miłosierdzia
 • Coach miłosierdzia
 • Dziedzictwo miłosierdzia
 • Fundacja
 • Ks. Marek Chrzanowski FDP
 • Kult Miłosierdzia Bożego
 • Log in Love
 • Ludzie Miłosierdzia
 • Mapy
 • MercyLife
 • Rok Miłosierdzia
 • Świadectwa
 • Varia
Złość-

Modlitwa za grzeszników – 1 J 5,16

Św. Jan przedstawia okoliczność, kiedy ktoś widzi swojego brata grzeszącego: „jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech” ean tis ide, czyli — biorąc pod uwagę „ide” - jeśli ktoś zobaczy i oceni postępowanie brata jako popełnianie grzechu nie sprowadzającego śmierci, wtedy winien modlić się, przez...

Read MoreRead More
róża-pogrzeb

Jak przeżyć śmierć bliskiej osoby?

Umierający człowiek przebywa trudną i wcześniej nieznaną sobie drogę. Dobrze, gdy czuje wsparcie swoich najbliższych. Gorzej, gdy śmierć zaskakuje go, bo był dotąd okłamywany. Dobrze, gdy żegna się z bliskimi, pogodzony z nimi, ze sobą samym i z Bogiem. Gorzej, gdy umiera zbuntowany, pełen gniewu,...

Read MoreRead More
Maryja

Maryja uczy prawdziwej miłości

W Maryi harmonijnie łączą się wiara i miłość, oddanie Panu Bogu z gotowością służenia bliźnim, realistyczne spojrzenie na doczesność i nadzieja eschatologiczna. „Pełnia łaski” (zob. Łk 1,28) nie oddziela Maryi od świata ludzi ani też nie zamyka Jej serca na potrzeby wierzących. Dlatego też Kościół...

Read MoreRead More