fot. Biuro Prasowe Jasnej Góry

16 stycznia przypada Święto Królowej Pustelników, Matki i Opiekunki paulińskiego Zakonu. W tym dniu wspólnota ojców i braci uroczyście ponawia Akt Zawierzenia Zakonu Maryi.  Mszy św. odprawionej 16 stycznia 2018 roku o godz. 11.00 w Kaplicy przed Cudownym Obrazem przewodniczył o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu Paulinów. Eucharystię koncelebrowali m.in. o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów i o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry.

„Po uroczystym dniu ku czci naszego czcigodnego patriarchy św. Pawła I Pustelnika, dzisiaj nasze myśli kierujemy ku Maryi, którą nazywamy Królową Pustelników i Matką naszego paulińskiego zakonu – powiedział o. Lukoszek rozpoczynając homilię – Tytuł Królowej Pustelników sugeruje, jak bardzo wielkie znaczenie miała osoba Matki Bożej w życiu tych ludzi, którzy obrali życie w samotności, by poświęcić je uwielbieniu Boga w modlitwie i w ofierze za innych”.

Kaznodzieja wskazał na Maryję jako na wzór milczenia i kontemplacji Słowa. „Ewangelista Łukasz zostawia nam bardzo krótką uwagę o Maryi, pisze o Niej tak: ‘Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu’ (…) Kontemplacja wcielonego Słowa Boga, Jezusa Chrystusa, zaowocowała tym, że Ona patrzyła na ludzi przez pryzmat Bożej miłości. Umiała dostrzegać w bliźnich dobroć, szlachetność oraz ze współczuciem i troską patrzeć na ich cierpienia i niedolę. Tak samo, jako nasza najlepsza Matka, patrzy dzisiaj i na nas, przez pryzmat miłosiernej miłości Chrystusa – podkreślił o. Lukoszek – Pragnie wydobyć z nas to, co dobre, pomimo częstych naszych ludzkich słabości i niedomagań, bo patrzy w świetle prawdy o Bogu i o człowieku i prawdy o miłości Boga do człowieka”.

„Wiele musimy uczyć się od naszej Matki – zaznaczył wikariusz generalny – Zanurzeni w rwące potoki słów, którymi zalewa nas świat, które najczęściej niosą ze sobą zamęt i niezgodę, chciejmy uczyć się od Maryi milczącej kontemplacji Słowa Boga, Jezusa Chrystusa. To jest tarcza wobec zła, które również nas chce dosięgnąć. Im bliżej będziemy Chrystusa, tym bardziej będziemy zdolni do patrzenia na świat i ludzi Jego miłującym wzrokiem”.

Po homilii w postawie klęczącej paulini odnowili Akt Zawierzenia Matce Bożej.

***

Święto pod tym tytułem, obchodzone przed odnową liturgiczną Soboru Watykańskiego II, zatwierdziła Święta Kongregacja Obrzędów 29 stycznia 1963 r. Nasza rodzina paulińska wyraża przez ten obchód swą wielką wdzięczność dla Najświętszej Maryi Panny za Jej opiekę nad nami, zgodnie z artykułem 20. naszych Konstytucji: „W posługiwaniu naszego zakonu od początku jego istnienia Maryja spełniała wyjątkową rolę. Była obecna w życiu i działalności paulińskiej. Zakon nasz czcił Ją zawsze jako Matkę, Panią i Królową oraz gorliwie szerzył to nabożeństwo. Jesteśmy przekonani, że w ciągu burz dziejowych, których nie brakowało w historii zakonu, Jej opieka stanowiła ostoję świętości i skuteczność posłannictwa wśród narodów, do których Opatrzność Boża nas posyłała”.

Dlatego ukazywanie Maryi w misterium Chrystusa i Kościoła, naśladowanie Jej życia oraz krzewienie Jej czci jest szczególnym znamieniem paulińskiej duchowości. Podobnie też nasza działalność apostolska powinna posiadać charakter maryjny, zwłaszcza w powierzonych Zakonowi sanktuariach, wśród których naczelne miejsce zajmuje Jasna Góra w Częstochowie – „Jasna Góra … jest najbardziej newralgicznym punktem duszpasterstwa na całej ziemi polskiej…” /Jan Paweł II/.

Info i foto za / zobacz multimedia —> Biuro Prasowe Jasnej Góry: Święto Królowej Pustelników

o. Stanisław Tomoń
BPJG / mn