Drugi dzień Oktawy Bożego Narodzenia, 26 grudnia, to święto św. Szczepana Diakona i Pierwszego Męczennika. O postaci Szczepana opowiada ks. Przemysław Szewczyk.

Święty Szczepan to jeden z pierwszych diakonów Kościoła. Był z pochodzenia Żydem, ale reprezentował hellenistów, czyli chrześcijan, którzy chcieli włączyć we wspólnotę Kościoła nie tylko żydów, ale także pogan. Zginął około 36 roku ukamienowany przez miejscową społeczność żydowską w Jerozolimie.

W Kościele katolickim czczony jest jako święty, a w Kościele prawosławnym – jako apostoł (nazywany jest pierwszym męczennikiem). Jego wspomnienie obchodzimy 26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. W ikonografii przedstawiany jest w bogato tkanej dalmatyce (albo białej tunice), jako młody diakon. Jego atrybutami są: księga Ewangelii, kamienie na księdze lub w jego rękach, gałązka palmowa.

Źródło —> Maskacjusz TV: Co my wiemy o świętym Szczepanie? – ks. Przemysław Szewczyk

Zobacz też —> Brewiarz.pl: Święty Szczepan, diakon, pierwszy męczennik