„Szukaj w każdej rzeczy większej chwały i czci Boga!” św. Jan od Krzyża

„W każdym z tych „najmniejszych” jest obecny sam Chrystus. Jego ciało staje się znów widoczne jako umęczone, poranione, ubiczowane, niedożywione, w ucieczce…, abyśmy mogli je rozpoznać, dotknąć i pomóc z troską. Nie zapominajmy o słowach św. Jana od Krzyża: «Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości». – Papież Franciszek, Misericordiae vultus, 15

14 grudnia wspominamy w liturgii Kościoła świętego Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła. Jan urodził się około roku 1542 w Fontivera w Hiszpanii. Wstąpił do zakonu karmelitów, a w roku 1568, pod wpływem św. Teresy z Avili, stał się pierwszym zakonnikiem zreformowanego Karmelu. Oddawszy się dziełu tej reformy, wiele wycierpiał trudów i przeciwności. Zmarł w 1591 roku w Ubeda. Odznaczał się wielką świętością życia i mądrością, o czym świadczą jego pisma dotyczące życia duchowego.

Więcej na —> brewiarz.pl

Wideo —> ReligiaTV / Krzysztof Łukaszewicz – YouTube: Święty Jan od Krzyża PL


„Nauczyłem się go i poznałem w młodości i zdołałem nawiązać wewnętrzny dialog z tym nauczycielem wiary, z jego językiem i myśleniem, aż do momentu kulminacyjnego, jakim było opracowanie tezy doktorskiej na temat wiary u świętego Jana do Krzyża. Od tamtego czasu stał się on dla mnie przyjacielem i mistrzem, który wskazywał światło jaśniejące w ciemności, ażeby zawsze podążać ku Bogu: „Bez innego przewodnika, ni światła, prócz tego, które w sercu płonęło. Ono mnie prowadziło bezpieczniej niż światło południa”.

(…) Święty z Fontiveros jest wielkim nauczycielem ścieżek, które prowadzą do zjednoczenia z Bogiem. Jego dzieła są wciąż aktualne, w pewnym sensie objaśniają i uzupełniają dzieła świętej Teresy od Jezusa. On wskazuje drogi poznania przez wiarę, ponieważ tylko takie poznanie przysposabia umysł do zjednoczenia z Bogiem Żywym.”

Jan Paweł II, Akt ku czci świętego Jana od Krzyża, Segovia, 4 listopada 1982 (źródło: centrumjp2.pl – Jan od Krzyża)


Szczepan T. Praśkiewicz OCD:

„Jan Paweł II wyznał, że to dzięki temu świętemu, jeszcze przed ukształtowaniem się powołania kapłańskiego, został wprowadzony w świat życia wewnętrznego. Potem wielokrotnie nazwał go przyjacielem i mistrzem w wierze. (…) Już na początku swego pontyfikatu Jan Paweł II mówił, że to właśnie w szkole św. Jana od Krzyża odkrył godność człowieka i stał się jej obrońcą.

Jakkolwiek z duchowością Karmelu, zwłaszcza z jej wymiarem maryjnym i modlitewnym, Jan Paweł II zetknął się już w swoim dzieciństwie, to jednak św. Jana od Krzyża poznał dopiero po przeprowadzce do Krakowa. Trzeba podkreślić, że stało się to dzięki Słudze Bożemu Janowi Tyranowskiemu, który – jak stwierdza Papież – sam ukształtowany na dziełach św. Jana od Krzyża i św. Teresy od Jezusa, „był sam żywym świadectwem tego, czym jest życie wewnętrzne – albo raczej: kim staje się (od wewnątrz i zarazem na zewnątrz) człowiek, który pozwala Bogu działać w sobie”.

Czytaj całość na —> www.jp2w.pl: Święci w życiu Jana Pawła II: Św Jan od Krzyża


Grzegorz Tyma OCD, karmel.pl:

„Jak mówią dzisiejsze czytania „Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”. Bóg jest mistrzem ukrywania się pod płaszczem rzeczy zwyczajnych i codzienności. Codzienność to najlepsze narzędzie Pana Boga by nas przybliżać do siebie.  Nie jest to oczywiście tylko teoria, św. Jan Paweł II wynosząc na ołtarze tak wielką ilość osób duchownych zakonnych i świeckich, chciał podkreślić tę prawdę, że uświęcamy się nie gdzie indziej jak właśnie w codzienności. Potwierdza nam to również postać dzisiejszego patrona św. Jana od Krzyża.”

Czytaj całość na —> karmel.pl


Zobacz też:

Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych, Św. Jan od Krzyża (Juan de Yepes)

Jan Paweł II, Maestro en la fe – Mistrz w wierze, List apostolski z okazji 400-lecia śmierci
św. Jana od Krzyża, 14 grudnia 1990 r.

Benedykt XVI, św. Jan od Krzyża, Audiencja generalna 16 lutego 2011