Powstanie parafii Św. Stanisława Kostki w Warszawie wiąże się z włączeniem w 1916 roku do obszaru  Warszawy terenów przylegających do Cytadeli warszawskiej, oraz szybkim procesem zabudowy domami mieszkalnymi terenu dzisiejszego Żoliborza po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. (…) W 1924 roku, z inicjatywy ks. Klemensa Cyrulińskiego powstała drewniana kaplica, a wkrótce większy drewniany kościółek.

18 grudnia 1927 r., podczas uroczystej Mszy św., odczytany został dekret kard. Aleksandra Kakowskiego, którym ówczesny Metropolita erygował pierwszą na Żoliborzu parafię noszącą tytuł kanoniczny św. Stanisława Kostki. Akt erekcyjny uzyskał moc prawną 25 grudnia 1927 r.

Zobacz więcej —> historia parafii i kalendarium


Parafia pw. św. Stanisława Kostki była ostatnim miejscem posługi bł. księdza Jerzego Popiełuszki (od 20 maja 1980 r.) Jako rezydent prowadził duszpasterstwo średniego personelu medycznego, a od sierpnia 1980 r. zaangażował się w Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. organizował liczne działania charytatywne. Wspomagał ludzi prześladowanych i krzywdzonych. Uczestniczył w procesach aresztowanych za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. Od 28 lutego 1982 r. – w każdą ostatnią niedzielę miesiąca – celebrował Msze Św. za Ojczyznę i wygłaszał kazania religijno-patriotyczne (było ich 26), w których – przez pryzmat Ewangelii i nauki Kościoła – interpretował moralny wymiar bolesnej współczesności.


W 1984 roku, po męczeńskiej śmierci ks. Jerzego do jego grobu, na Żoliborz, zaczęli przybywać licznie pielgrzymi, wśród których 14 czerwca 1987 roku był papież Jan Paweł II. Z myślą o nich, ks. Bogucki zorganizował w podziemiach kościoła przy znacznym zaangażowaniu Parafian, a szczególnie p. Neli Wojniakiewicz, pierwsze Muzeum poświęcone Ks. Jerzemu Popiełuszce, gromadzące wszelkie oznaki czci oddawanej Kapłanowi-Męczennikowi.

Ks. Bogucki powołał również służby zajmujące się bezpieczeństwem miejsca złożenia doczesnych szczątków ks. Popiełuszki (Kościelna Służba Porządkowa), jak też Kościelną Służbę Informacyjną, zbierającą dane o pielgrzymach przybywających do grobu Ks. Jerzego i przyjmującą pamiątki składane przez nich przy grobie.

Ks. prałat Bogucki uzyskał zgodę władz kościelnych na pochowanie ciała ks. Jerzego przy kościele parafialnym i zorganizował konkurs na projekt grobu ks. Jerzego Popiełuszki. Na konkurs wpłynęły 142 projekty. Wybrano do realizacji projekt artysty plastyka Jerzego Kaliny. Idea kształtu wybranego dla grobu jest następująca: grób ks. Jerzego jest mogiłą – kurhanem. Otacza go różaniec ułożony w kształcie naszych granic z polnych kamieni. Umieszczony centralnie granitowy krzyż różańca stanowi zarazem pomnik grobowy ks. Jerzego i jakby serce Polski.

Również ks. Bogucki zdecydował o wybudowaniu przy kościele Domu Pielgrzyma. Prace rozpoczął w 1990 roku jego następca – ks. prałat Stefan Gralak (proboszcz w latach 1987 – 1998), a zakończył je ks. prałat Zygmunt Malacki, który został proboszczem parafii w 1998 roku. Ks. Malacki zaangażował się w promowanie kultu ks. Jerzego Popiełuszki i uczynił z parafii centrum wydarzeń kościelnych, kulturalnych i naukowych związanych z osobą tego Kapłana-Męczennika. W 2000 roku kościół św. Stanisława Kostki należał do grona świątyń jubileuszowych Archidiecezji Warszawskiej. 18 maja 2000 roku modlili się w nim, a także przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki, biskupi polscy na zakończenie obrad Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Zygmunt Malacki w podziemiach świątyni stworzył nowoczesne, multimedialne Muzeum Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, które 16 października 2004 roku poświęcił Józef kard. Glemp Prymas Polski.

W latach 2005-2009 przeprowadził generalny remont świątyni, rozbudował plebanię i uporządkował teren przykościelny. W 2010 roku nadał ostateczną formę wystrojowi prezbiterium, które przebudował 10 lat wcześniej, uwydatniając jego religijno-patriotyczną symbolikę.

Po beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, 19 czerwca 2010 roku, ks. Malacki zainaugurował odprawianie Mszy świętych z nowenną i modlitwą wstawienniczą za przyczyną Błogosławionego, sprawowanych każdego 19. dnia miesiąca o godz. 18.00.

W pierwsze liturgiczne wspomnienie Kapłana-Męczennika, 19 października 2010 roku kard. Kazimierz Nycz wyniósł żoliborski kościół do godności Sanktuarium Diecezjalnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki….

Obecnie proboszczem parafii jest ks. kanonik dr Marcin Brzeziński (od 2014r.)

Źródło: Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszko