11 stycznia 2018 r. w Kolegiacie św. Anny w Krakowie odbyła się uroczystość przyznania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II francuskiemu profesorowi Rémi Brague’owi. W słowie podsumowującym uroczystość arcybiskup Marek Jędraszewski nawiązał do dwóch obrazów przedstawionych wcześniej.

Zobacz —> Tekst wystąpienia abp. Marka Jędraszewskiego

Pierwszy, przywołany z laudacji ks. profesora Pawła Bortkiewicza to obraz palących się klasztoru i biblioteki (a dosłownie wiary i rozumu) zaczerpnięty z powieści Umberto Eco „Imię róży”, pasujący do stanu współczesnej Europy. Drugi to obraz tympanonu z bazyliki Vézeley w Burgundii, przedstawiający Zesłanie Ducha Świętego, który w swym wykładzie zinterpretował i posumował prof. Rémi Brague słowami:

– Boża antropologia jest bardziej pomysłowa niż ludzka. (…) Bóg ma więcej ambicji dla człowieka niż człowiek dla samego siebie.

Metropolita krakowski zwrócił uwagę na słowo ambicja, które użyte w odniesieniu do Boga może nas zaskakiwać. Odwołując się jednak do znaczenia tego słowa w języku francuskim (gorące pragnienie tego wszystkiego, co podnosi społecznie, intelektualnie, itp.) oraz polskim (staranie się, szlachetna duma, poczucie własnej godności) arcybiskup podkreślił, że Bóg pragnie dla człowieka większego poczucia własnej godności, niż mógłby tego pragnąć dla siebie sam człowiek.

– To wcale nie Bóg jest wrogiem samorealizacji człowieka, ale wręcz przeciwnie, to właśnie Bogu zależy na tym, aby człowiek chciał dążyć do osiągnięcia pełni swoich możliwości. Taka teologia i taka związana z nią antropologia jawi się jako warunek dalszego, pomyślnego trwania samej Europy – tłumaczył.

W dalszych słowach podkreślał wielką godność każdego człowieka, a zatem i Europejczyka, której poznaniu i rozumieniu służy działalność naukowa prof. Brague’a. Mówił także o potrzebie wspólnej pracy na rzecz Europy. Jako przykład takiego działania arcybiskup przywołał Deklarację Paryską z 2017 r., której sygnatariuszem jest m.in. prof. Rémi Brague.

– Deklaracja ta jest jednym wielkim o wołaniem o prawdę w Europie, a przez to jednoznacznym sprzeciwem przeciwko Europie fałszywej, utopijnej i despotycznej, która „w imię wolności i tolerancji” tłamsi jakikolwiek wobec siebie sprzeciw. (…) Konieczny jest zatem powrót do hierarchii obiektywnych wartości, niezbędne jest odnowienie moralnej kultury, trzeba dążyć do reformy edukacji, a przede wszystkim cały ład społeczny należy budować na fundamencie małżeństwa i rodziny. – mówił.

Na zakończenie metropolita krakowski złożył gratulacje doktorowi honoris causa UPJPII prof. Rémi Brague’owi za intelektualne dzieło rozumienia Europy i jej obronę. Pogratulował także Uniwersytetowi.

– Gratuluję też samej Uczelni, która nadając ten tytuł profesorowi Rémi Brague’owi, tym samym zabrała bardzo jasny głos w sprawie Europy, jej prawdziwej tożsamości i jej przyszłości.


Prof. Rémi Brague to emerytowany profesor filozofii średniowiecznej i arabskiej na Université de Paris, wykładowca na Ludwig-Maximilians-Uniwersität München. Był profesorem wizytującym na Pensylvania State University, Boston University, Boston College, Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie oraz na Uniwersytecie San Rafaele w Mediolanie. Jest członkiem Institut de France (Akademia Nauk Moralnych i Politycznych). W 2013 roku mianowany kawalerem Orderu Narodowego Legii Honorowej (de l’Ordre National de la Légion d’honneur). Zna osiem języków, w tym grecki, średniowieczny arabski, łaciński i hebrajski. Jest cenionym naukowcem i autorytetem na skalę światową.

Info za —> Archidiecezja Krakowska: Profesor Rémi Brague doktorem honoris causa UPJPII w Krakowie

Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska