– Śmierć człowieka rozpatrywana w świetle Chrystusowego Zmartwychwstania i Zaśnięcia Przenajświętszej Maryi Panny, jawi się jako konieczny do przekroczenia, zapewne trudny, ale jedynie próg prowadzący do życia – mówił abp Marek Jędraszewski w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas Mszy świętej na zakończenie procesji Pogrzebu Matki Bożej w Uroczystość Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Piątkowej procesji Pogrzebu Matki Bożej podczas odpustu Wniebowzięcia NMP przewodniczył abp Marek Jędraszewski, wraz z bp. Arturem Mizińskim, sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski.

Podczas homilii arcybiskup mówił o obrazie i pojmowaniu śmierci w czasach starożytnych i współczesnych – Te szczególne uroczystości związane z Zaśnięciem Najświętszej Maryi Panny, jak mało które zapraszają nas do tego, byśmy weszli na ile się da w tajemnicę śmierci człowieka  – mówił. Zaznaczał, iż do momentu przyjścia Chrystusa, myślenie o śmierci prowadziło do pesymizmu w obliczu przemijania, na które nie było żadnej mocy – Tak było wtedy przed wiekami, zanim na horyzoncie dziejów pojawiło się chrześcijaństwo. Tak jest także i teraz w wielu kręgach kulturowych Europy Zachodniej i w ogóle, zachodniego świata – wyjaśniał metropolita.

Arcybiskup przywołał zapisaną w Ewangelii rozmowę Marty z Jezusem podczas wskrzeszenia Łazarza, kiedy to Chrystus jasno wskazał, iż to On jest Zmartwychwstaniem i Życiem – Odpowiedź Jezusa była radykalnie nowa, otwierająca zupełnie nowe przestrzenie dla myślenia o tym kim jest człowiek i jego powołanie – powiedział metropolita.

Abp Jędraszewski porównał drogę jaką przeszli pielgrzymi podczas procesji Pogrzebu Matki Bożej na Kalwaryjskich Dróżkach, do drogi Apostołów, którzy szli z ciałem Matki Bożej na cmentarzysko nieopodal potoku Cedron, gdzie według podań Jerozolimskich, byli pochowani rodzicie Maryi – Joachim i Anna, oraz święty Józef. Zaznaczał, iż dla Apostołów droga ta była szczególnie ważna, ponieważ szli nią także wtedy, kiedy udali się z Jezusem na Ostatnią Wieczerzę, widzieli idącego tą drogą pojmanego Jezusa, podążali nią także podczas Zesłania Ducha Świętego. Idąc z ciałem Matki Bożej kroczyli tą drogą po raz czwarty, tym razem pełni nadziei. – Mieli pewność, że przecież Chrystus, który zrodził się z Najświętszej Dziewicy i z Niej zaczerpnął swoje człowieczeństwo nie dopuści, aby zmazy śmierci miała dostąpić ta, która się stała Matką Zbawiciela – mówił.

Odpust Wniebowzięcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej zakończył się w niedzielę 20 sierpnia, uroczystymi Nieszporami oraz procesją z figurą Matki Bożej Wniebowziętej.

Info / wideo za —> Archidiecezja Krakowska: Abp Jędraszewski w Kalwarii Zebrzydowskiej: Śmierć to próg prowadzący do życia

Z. Świerczyńska | archidiecezja krakowska

Zobacz też —> episkopat.pl: Sekretarz Generalny Episkopatu w Kalwarii Zebrzydowskiej o potrzebie przekazywania wiary w rodzinach


Wesprzyj Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki:

300x250_