W sobotę, 4 listopada 2017 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie miało miejsce poświęcenie Kaplicy Świętych Zesłańców i Męczenników Wschodu. Centralnym punktem wydarzenia była Msza św., której przewodniczył abp Józef Michalik. Kaplica powstała dzięki staraniom Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz Stowarzyszenia „Ocalenie” im. ks. Władysława Bukowińskiego. 

„Kraków jest szczególnym miejscem pielęgnowania ideałów Kościoła i Ojczyzny – powiedział w homilii abp Michalik. „Dziękujemy Panu Bogu za trud wielkich świętych: abp. Felińskiego i ks. Bukowińskiego. Ale ten trud się nie skończył. Trzeba bowiem wspomnieć również tych kapłanów, którzy obecnie poszli w chłonny duszpastersko teren na Wschodzie, krzewiąc wiarę i polskość” – dodał arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej.

Po uroczystej Eucharystii do kaplicy zostały przeniesione relikwie bł. ks. Władysława Bukowińskiego i św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

Wcześniej – o godz. 11.00 odbył się spektakl słowa pt. „W rękach Bożych jesteśmy”.

W centrum Kaplicy Świętych Zesłańców i Męczenników Wschodu znajduje się wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego oraz portrety świętych zesłańców, obok których zostały umieszczone ich relikwie. W tle krzyża znajdzie się wizerunek przedstawiający prawdopodobnie innych świętych lub Sługi Boże, którzy również byli zesłani na Wschód. Dla podkreślenia więziennego charakteru zsyłek w kaplicy umieszczono dwie kraty. Zostanie również wykonana krata oddzielająca kaplicę od korytarza, na której znajdzie się łaciński napis „Crux mihi salus” (Krzyż moim zbawieniem). Te kraty podkreślają jednak jedynie fizyczność uwięzienia. Skonfrontowane są zaś z cytatem z ks. Bukowińskiego: „Ciało można zamknąć, nawet całymi latami trzymać w pojedynczej celi więziennej, lecz nie uwięzi się ducha, który stamtąd znajduje drogę wprost do Boga”. Na jednej ze ścian pojawią się również stacje Drogi Krzyżowej, jakby nanizane na już wymalowane pasmo drutu kolczastego – mówi projektant kaplicy pan Andrzej Mikulski. Na ścianach zostały umieszczone również cytaty z wypowiedzi patronów kaplicy oraz poświęconych im słów Jana Pawła II.

Zobacz więcej —> Sanktuariumjp2.pl: Abp Michalik poświęcił Kaplicę Świętych Zesłańców i Męczenników Wschodu