15. października 2017 r. podczas wizytacji w parafii w Limbażi, arcybiskup metropolita ryski Zbigniew Stankiewicz rozradował wiernych parafii w Mazsalaca, odpowiadając pozytywnie na ich postanowienie, by parafia przyjęła za swoją patronkę św. Faustynę.

Jak opowiada parafianka p. Eugenia Narnicka, myśl o tym, że parafia potrzebuje wezwania, pojawiła się już dawno, ale dopiero w Limbażi udało się spotkać arcybiskupa i wyrazić te pragnienia. “Nasz sen się ziścił” – tak radosną nowinę skomentowała pani Narnicka.

Wcześniej katolicy z Mazsalaca spotykali się na nabożeństwa i Msze Święte w kościele luterańskim św. Anny, lecz teraz od wielu lat mają już swoją kaplicę.

Mówiąc o wyborze wezwania dla parafii, pani Narnicka wyjaśnia, że wybrane były trzy warianty, jednak biorąc pod uwagę, że w ołtarzu kaplicy jest obraz Jezusa Miłosiernego i jeszcze parafię obsługuje polski kapłan, o. Tomasz Dudziuk, werbista, na patronkę parafii została wybrana właśnie św. Faustyna. Nie bez znaczenia jest to, że parafialna grupa „Caritas” zajmuje się dziełami miłosierdzia, a także w parafii codziennie odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Stanisław Kowalski, kapucyn, Łotwa

Info za —> Faustyna.pl: Pierwsza na Łotwie parafia pw. św. Siostry Faustyny