Jubileuszowa, XV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy przybyła 9 września 2017 r. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach by polecać Bogu Miłosiernemu sprawy Ojczyzny, Polskiej Kolei i kolejarzy z rodzinami. Mszę świętą dla pielgrzymów odprawił Metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski w koncelebrze z biskupem Janem Zającem i duszpasterzami kolejarzy Archidiecezji krakowskiej.

Pielgrzymka rozpoczęła się w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Centrum „Nie lękajcie się”, skąd kolejarze niosąc figurę Matki Bożej z Fatimy przeszli Drogą miłosierdzia, odmawiając różaniec i rozważając Drogę krzyżową, do bazyliki Bożego Miłosierdzia. Podczas uroczystej Mszy świętej na ołtarzu stały relikwie św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. Przybyło 40 kolejarskich pocztów sztandarowych z całej Polski i orkiestra kolejowa.

Zobacz —> Relacja z Pielgrzymki

W homilii abp Marek Jędraszewski przywołał postać świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy. – To wspaniała tradycja, że w wasz etos, wasz sposób myślenia i postępowania została wpisana jako patronka święta Katarzyna Aleksandryjska – mówił hierarcha i przypomniał historię życia i męczeństwa, żyjącej na przełomie III i IV wieku, świętej z Aleksandrii.

– Ona przyjęła prawdę, która przebija z dzisiejszej Ewangelii, Chrystus jest Panem Szabatu, czyli jest Bożym Synem, któremu przysługuje Boża cześć. Nie ma bogów innych, jest tylko On, Ojciec pełen miłosierdzia, objawiony jako Bóg miłości przez swego Syna Jezusa Chrystusa – nauczał Metropolita krakowski.  Katarzyna odmówiła złożenia ofiary pogańskim bogom i została skazana na śmierć. – Jej niezłomna postawa, gotowość by dawać świadectwo o Chrystusie i Jego Ewangelii aż do końca, wierność Panu Jezusowi sprawiły, że cieszyła się w Kościele, zarówno wschodnim, jak i zachodnim ogromną czcią. Dzięki takiej sławie i kultowi stała się patronką wielu zawodów, także patronką kolejarzy.

Abp Marek Jędraszewski podkreślił, że chociaż św. Katarzyna Aleksandryjska jest postacią z dalekich czasów to jednak jest nam bliska i dziś.

– Przyszło nam żyć w czasie swoistego neopogaństwa, jako wzorzec życia szerzy się zasadę, aby żyć tak jakby Pana Boga nie było, aby wziąć Go w nawias. W konsekwencji ludzie są dalecy od Boga, obcy Bogu, wręcz stają się wrogami Pana Boga ze względu na swój pogański sposób myślenia i swoje złe czyny. Taki jest dzisiejszy świat i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Nie po to, żeby temu światu się poddawać, ale żeby wiedzieć jakie niebezpieczeństwa nam dzisiaj grożą, na jakie pokusy jesteśmy wystawieni – mówił do kolejarzy Metropolita krakowski i wezwał wiernych do wykonania osobistego rachunku sumienia. Zadania sobie pytań: Kim ja jestem dla Jezusa Chrystusa? Czy jest On dla mnie kimś, o którym mogę powiedzieć – On jest Panem, On jest moim Bogiem? Czy od tego odchodzę, a mój sposób myślenia i postępowania sprawia, że coraz bardziej staję się bliższy pogańskiemu sposobowi myślenia i postępowania? Czy jestem naprawdę Dzieckiem Bożym, świadomy swojego szczególnego powołania do tego, by żyć święcie, nieskalanie i nienagannie? Czy jest to dla mnie czymś oczywistym i bardzo ważnym?

– Dla was siostry i bracia kolejarze te sprawy są i muszą być bardzo ważne, ponieważ wasz zawód sprawia, że jednoczycie ludzi. Poprzez swoją pracę sprawiacie, że nieraz bardzo odległe od siebie miejsca w naszej ojczyźnie, a także poza nią, stają się sobie bliskie poprzez kolejowe połączenia. Nie chodzi tylko o to, aby łączyć miejsca w sposób czysto fizyczny, nie o logistykę chodzi. Chodzi o to by łączyć ze sobą ludzi w tym co dobre, co szlachetne, tym co przez wielu ludzi korzystających z kolei jest bardzo oczekiwane: poczucie bezpieczeństwa, uprzejmość, chęć pomocy, dobroć – mówił abp Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski  przywołał fragmenty adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Radość Ewangelii”, w których znalazły się aktualne wskazania.

– Pierwsze mówi o tym, że nikt naprawdę nikt, nie może od nas domagać się abyśmy usuwali religię w przestrzeń tajemniczego wnętrza osób, bez żadnego wpływu na życie społeczne i narodowe, nie przejmując się kondycją instytucji społeczeństwa świeckiego, bez wypowiadania się na temat tych wydarzeń, które interesują obywateli. Nie możemy żyć w duchowej schizofrenii, polegającej na tym, że inaczej myślimy, inaczej zachowujemy się w kościele, a gdy kościół opuszczamy rozpoczyna się zupełnie inny daleki od Ewangelii sposób myślenia i postępowania. „Jako ludzie wierzący – mówi papież – mamy prawo zabierać głos we wszystkich sprawach interesujących cale społeczeństwo”.

„Autentyczna wiara zawsze zakłada głębokie pragnienie zmiany świata, przekazania wartości, zostawienia czegoś dobrego po sobie na ziemi” – pisał papież Franciszek a abp Marek Jędraszewski wyjaśniał: – Nasza wrażliwość, nasz humanizm musi mieć swój fundament w chrześcijaństwie, wtedy będzie nam zależało by to wszystko co wyrasta z Ewangelii przekazywać innym  jako dobro dla nich, ale także jako dobro dla nas. Bo zawsze wtedy, gdy głosimy innym dobro stajemy się świadkami dobra. Także i my wtedy zagłębiamy się w dobru.

W adhortacji „Radość Ewangelii” papież Franciszek pisał także:  „Ziemia jest naszym wspólnym domem i wszyscy jesteśmy braćmi Kościół nie może i nie powinien pozostawać na marginesie w walce o sprawiedliwość”.

– To jest także nasza sprawa. Wynikająca z tej tajemnicy, która w bazylice Bożego Miłosierdzia nabiera szczególnej głębi, bo przecież Boże Miłosierdzie przewyższa sprawiedliwość, sprawia że w imię sprawiedliwości, czyli właściwej oceny siebie ale także innych, zbliżamy się do Boga prosząc by raz jeszcze przebaczył  i nas do siebie miłosiernie przygarnął – przybliżał słowa papieża Franciszka hierarcha.

„Myśl społeczna Kościoła jest pozytywna i proponująca, nadaje kierunek działaniu przemieniającemu i w tym sensie nie przestaje być znakiem nadziei wypływającej z pełnego miłości serca Jezusa Chrystusa” – głosił Ojciec święty.

– Módlmy zatem o naszą wierność Chrystusowi, o taką siłę nadziei, która sprawia, że nie zwątpimy, że jest naszym świętym obowiązkiem wynikającym z łaski chrztu świętego, obowiązek głoszenia Ewangelii całemu światu. Ewangelii miłosierdzia, Ewangelii wzrastania, że świat będzie promieniował Bożą miłością, Bożą mocą także przez nasze osobiste świadectwo.  Niech święta Katarzyna Aleksandryjska pokazuje wam nieustannie jak mężnie żyć, jak mądrze wyznawać Chrystusa, jak ciągle stawać się – także my! – świadkami Jego królestwa dobroci, miłosierdzia i miłości – zakończył abp Marek Jędraszewski.

Pielgrzymkę kolejarzy zakończyło nabożeństwo Godziny Miłosierdzia z Koronką do Bożego Miłosierdzia.

A. Stawiarski | archidiecezja krakowska

Info za —> Archidiecezja Krakowska: XV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do krakowskich Łagiewnik


Wesprzyj Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki:

300x250_