Męka Chrystusa

Oprócz wizji Jezusa Miłosiernego, Siostra Faustyna miała również wizje Jezusa cierpiącego, które były związane z jej wielkim nabożeństwem do Męki Pańskiej. Pojawiały się one najczęściej podczas czwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu, gdy Apostołka Bożego Miłosierdzia towarzyszyła duchowo Panu Jezusowi w Jego cierpieniu w Ogrójcu, w ciemnicy oraz w niesieniu krzyża na Golgotę. W licznych wizjach Pan Jezus stawał przy Siostrze Faustynie, by zapewnić ją, że przyjmuje jej cierpienie i modlitwy. W rozmowie wyjaśniał jej prawdę, że Miłosierdzie Boże stało się bliskie człowiekowi dzięki Jego męce i każdy może korzystać z jej owoców:

„Tu zdobyłam się na odwagę, która wypłynęła z pobudki miłości bliźniego i rzekłam do Pana: Ty, Który jesteś miłosierdziem samym, jakoś mi Sam powiedział, przeto Cię błagam, przez moc miłosierdzia Twojego, zwróć Swe łaskawe spojrzenie i na te trzy Siostry… Wtem rzekł do mnie Jezus: córko Moja, dla twojej szczerej wspaniałomyślnej miłości udzielam im łask wiele (Dz 383).

Wizje Jezusa cierpiącego ukazywały wartość Ofiary Chrystusa dla zbawienia ludzi oraz podkreślały możliwość wypraszania łask miłosierdzia dla grzeszników.

Pan Jezus objawiał się również jako Chrystus uwielbiony, pełen blasku i chwały, który obdarowuje ludzi swoimi łaskami. Stawał przy Siostrze Faustynie jako Dzieciątko Jezus i pouczał ją jak powinna powierzyć swoje życie Bogu w postawie całkowitego zaufania. Mimo trudności z rozeznawaniem, liczne wizje stały się dla Apostołki Bożego Miłosierdzia wielką pomocą w zrozumieniu tajemnicy Miłosierdzia Bożego i głoszeniu orędzia Jezusa Miłosiernego światu.

Ks. Jan Machniak

Rekolekcje z… Święta Siostra Faustyna Kowalska