o. Federico Lombardi otrzymał tytuł doktora honoris causa z teologii środków społecznego przekazu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego


O. Federico Lombardi SJ, odebrał 24 października 2017 r. w Warszawie doktorat honoris causa z teologii środków społecznego przekazu. Został mu on przyznany przez Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za wiarygodne zaangażowanie w komunikacji społecznej trzech papieży i Kościoła.

– O. Lombardi łączy w sobie umiejętności i najlepsze cechy profesjonalizmu i etyki wymagane na wszystkich podstawowych specjalnościach zawodowych, których uczymy w naszym Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa – mówił w laudacji wygłoszonej z okazji nadania o. Federico Lombardiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. Jerzy Olędzki. Przytaczając motto towarzyszące o. Lombardiemu, które brzmi: „komunikować by jednoczyć a nie dzielić, informować dla przymierza, komunii w rodzinie, w społeczeństwie, w Kościele i między narodami”, podkreślił, że podobną dewizę stara się stawiać jako ważny cel dydaktyczny i wychowawczy Uniwersytet  Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Sam laureat w wygłoszonym wykładzie wspominał swoją pracę dla trzech papieży, opisując wydarzenia, które najbardziej zapadły mu w pamięć. – Jan Paweł II miał proroczą wizję mediów – mówił o. Lombardi, cytując słowa Papieża Polaka z początku jego pontyfikatu, w których stwierdził: „błogosławiona instytucja, ta telewizja!”. Tłumaczył, że głoszenie Ewangelii gestami sprawiało, że przesłanie Papieża stawało się bardziej skuteczne niż słowo mówione lub pisane. Zwrócił uwagę, że takich zdolności komunikacji  jak Jan Paweł II, nie miał Papież Benedykt XVI. Miał on za to wybitny talent do wypowiadania się sposób precyzyjny, uporządkowany i zwięzły. O. Lombardi przypomniał też, że Benedykt zdecydował się na zmianę sposobu przeprowadzania samolotowych konferencji prasowych: dokonywał wyboru pytań, przedstawionych mu z pewnym wyprzedzeniem, dzięki czemu konferencje wypadały idealnie.

Mówiąc o Franciszku, o. Lombardi odwołał się do swego „przerażenia” na początku pontyfikatu, gdy okazało się, ze papież nie jest poliglotą i że nie śpiewa. Mimo to do Rzymu śpieszyły tłumy.  – Zrozumiałem więc, że znajomość języków jest dla komunikacji ważna, ale to nie wszystko. Najważniejsza jest bliskość Papieża z ludźmi. Franciszek ubezpośrednia komunikację aż do uścisków i pocałunków – podkreślał.

O. Lombardi dzielił się też refleksjami na temat komunikacji społecznej. Na zakończenie swego przemówienia wyraził pragnienie, by media wspomagały papieską służbę ludzkości i światu. – Niech prorocze wołanie Jana Pawła II: „Błogosławiona telewizja!”, zabrzmi na nowo, wzbogacone o: „Błogosławiona sieć! Błogosławione new media i social media” – powiedział. Dodał, że strategie komunikacyjne, są rzeczą drugorzędną, a najważniejsze jest uwydatnianie charyzmatu służby Papieża i wagi jego przesłania.

Federico Lombardi posiada już trzy tytuły doktora honoris causa – uniwersytetów w Toronto (Kanada), w Salamance (Hiszpania) i Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie.

Wnioskodawcą przyznania doktoratu honoris causa z teologii środków społecznego przekazu dla o. Lombardiego był Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, który świętuje w tym roku 25-lecie swojego istnienia.

Info za —> UKSW/BPKEP: O. Federico Lombardi SJ, doktor honoris causa UKSW: Błogosławiona sieć! Błogosławione new media i social media  


Konferencja Prasowa z o. Federico Lombardi przed wręczeniem tytułu honoris causa UKSW


Uroczystościom będzie towarzyszyła konferencja naukowa na UKSW z udziałem o. Federico Lombardiego SJ, zorganizowana 25 października w związku z 25-leciem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa istniejącym na Wydziale Teologicznym uczelni.
*

Federico Lombardi (ur. 29 sierpnia 1942 w Saluzzo) w 1960 wstąpił do nowicjatu jezuickiej prowincji turyńskiej. W latach 1962–1965 studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Jezuitów „Aloisianum” w Gallarate zakończone licencjatem z filozofii. W latach 1965–1969 opiekował się studentami jezuickiego Kolegium Uniwersyteckiego w Turynie, jednocześnie studiując matematykę na Uniwersytecie w Turynie, gdzie uzyskał dyplom z matematyki w 1969 r. Przez kolejne cztery lata (1969–1973) kształcił się w Wyższej Szkole św. Jerzego we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskał licencjat z teologii.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1972, po czym w 1973 rozpoczął pracę w redakcji dwutygodnika jezuickiego „La Civiltà Cattolica”. W okresie 1984–1990 był prowincjałem włoskiej prowincji Zakonu Jezuitów.

W 1991 r. (25 lat temu) otrzymał nominację na dyrektora programowego, a w 2005 r. dyrektora generalnego Radia Watykańskiego. Jednocześnie (w latach 2001–2013) był dyrektorem generalnym Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego (CTV). Na antenie rozgłośni regularnie komentował wydarzenia z życia Kościoła i relacjonował papieskie pielgrzymki.

W lipcu 2006 został powołany przez papieża Benedykta XVI na dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, zastępując na tym stanowisku Joaquína Navarro-Vallsa. Pełnił tę funkcję do 31 lipca 2016. Od 1 sierpnia 2016 r. jest prezesem zarządu „Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI”, która wspiera badania i studia nad myślą księdza profesora Ratzingera, zanim został papieżem i po wybraniu go na ten urząd.

Federico Lombardi posiada już tytuł doktora honoris causa trzech uczelni:27 maja 2008 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa przyznany przez Regis College, the Jesuit Graduate Faculty of Theology, University of Toronto w Kanadzie, 29 kwietnia 2009 r. na Wydziale Komunikacji Uniwersytetu Salamanca (Universidad Pontificia de Salamanca) w Hiszpanii i 14 listopada 2014 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa nauk o komunikacji społecznej na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie.

mk/xjk

Info za —> episkopat.pl: O. Federico Lombardi odbierze doktorat honoris causa UKSW Archidiecezja Warszawska: Uroczystość wręczenia doktoratu h.c. o. Federico Lombardiemu SJ

fot. Waldemar Kompała