Nowenna do Miłosierdzia Bożego 2017. Dzień 3

W Wielki Piątek rozpoczęła się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus prosił św. Faustynę, aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do uroczystości, w której czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia.

W każ­dym dniu nowen­ny może­my – opró­cz odma­wia­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia – modlić się rów­nież sło­wa­mi, jakie Jezus podyk­to­wał na te dni św. Sio­strze Fau­sty­nie (Dz. 1209–1229).

Zapraszamy również do refleksji z rozważaniami, które przygotowaliśmy na kolejne dni Nowenny.


Trzeci dzień Nowenny
(pobierz)

Słowa Pana Jezusa:

– Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.

Św. Siostra Faustyna:

– Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

(…)

– Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiły niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Modlitwa: Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

ROZWAŻANIE:

Temat: WYBÓR

Z Ewangelii św. Jana:

Przed Piłatem

Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego: Gdyby to nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy Go tobie. Piłat więc rzekł do nich:  Weźcie Go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: Nam nie wolno nikogo zabić. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć.

Komentarz:

Piłat stanął przed wyborem – skazać niewinnego człowieka na śmierć, czy uwolnić go i jednocześnie narazić się Cezarowi, być może stracić swoje stanowisko. Piłat stara się uciec od podjęcia decyzji. Zestawmy osobę Piłata z postacią świętej Weroniki. Jej czyn również mógł przynieść wielkie konsekwencje – żołnierze mogli jej przecież zrobić krzywdę. Pomimo to, nie zastanawiała się ani chwili. Nie przestraszyła się możliwymi konsekwencjami – wybrała pomoc cierpiącemu Jezusowi. Pomoc przepełnioną miłością i wiarą, a nie strachem i egoizmem.

W dzisiejszym tekście nowenny, Jezus prosi świętą Faustynę o dusze pobożne i wierne, które pocieszały w drodze krzyżowej. To właśnie im chce okazać moc Miłosierdzia. Jezus pokazuje nam wielką wartość bycia wiernym i pobożnym.

Miłość i wiara. Pobożność i wierność w wyborach. A ty, czym się kierujesz podejmując wybory?

Zofia Świerczyńska


Zobacz też —> Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego – wprowadzenie