Nazaretański domek - Ks. Marek Chrzanowski FDP

Wiersz ks. Marka Chrzanowskiego FDP wybrany dla czytelników Misericors na niedzielę, 10 września 2017 roku.

*

Nazaretański domek
*

Nazaretański domek

ubogi ale piękny

jasny jak serce Maryi

zawsze pełen

uśmiechu i słowa

ze ślicznymi kwiatami

pod oknem na podwórku

ulubione miejsce

wiecujących ptaków

spoglądających z wdzięcznością

na dobrą twarz i ręce

cichej Matki Boga

*

( Ks. Marek Chrzanowski FDP )