W niedzielę 22 października 2017 r., w 39. rocznicę Mszy św. inaugurującej pontyfikat św. Jana Pawła II, w Katedrze Wawelskiej odbyły się uroczystości nałożenia paliusza abp. Markowi Jędraszewskiemu. Na Mszy św. obecni byli krakowscy biskupi i biskupi metropolii krakowskiej, przedstawiciele władz państwa, województwa i miasta, na czele z Parą Prezydencką i Premier Beatą Szydło.

Jeszcze przed godz. 10 odbyło się uroczyste powitanie abp. Marka Jędraszewskiego i abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego przez członków Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Chwilę później rozpoczęła się uroczysta Msza św. z nałożeniem paliusza metropolicie krakowskiemu.

Zobacz —> FOTORELACJĘ

Obrzędom wstępnym przewodniczył nuncjusz apostolski, który na początku Mszy św. uroczyście nałożył paliusz arcybiskupowi. Od tego momentu głównym celebransem Eucharystii był metropolita krakowski.

W wygłoszonej homilii abp Marek Jędraszewski opowiadał o duchowej wędrówce abp. Karola Wojtyły na podstawie poematu przyszłego papieża pt. „Wędrówki do miejsc świętych”. – Całym pontyfikatem święty Jan Paweł II niestrudzenie pokazywał, jak można i trzeba wraz z krzyżem iść pod prąd, jak zwyciężać w znaku krzyża – mówił abp Jędraszewski. Jak podkreślił, nałożony paliusz wzywa go do wierności wobec Krakowskiej Ziemi.

Przeczytaj —> HOMILIĘ ABPA JĘDRASZEWSKIEGO

Abp Marek Jędraszewski został mianowany metropolitą krakowskim 8 grudnia 2016 r. Jego ingres do katedry na Wawelu nastąpił 28 stycznia. Paliusz otrzymał z rąk papieża Franciszka 29 czerwca 2017 roku w Rzymie.

„Paliusz – podobny do tego, który podczas uroczystych liturgii nosi papież – jest oznaką jedności z Ojcem Świętym oraz władzy pasterskiej arcybiskupa w metropolii, na której terenie może on go nosić. Krzyże na paliuszu, to symbol Jezusa Chrystusa. Po Soborze Watykańskim II paliusz zastąpił tiarę – symbol władzy papieża” – mówi rzecznik KEP ks. Rytel-Andrianik.

Zobacz więcej —> Archidiecezja Krakowska: Uroczystości nałożenia paliusza abp. Markowi Jędraszewskiemu


Życiorys Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski urodził się dnia 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. Maturę uzyskał w 1967 roku w I. Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Następnie, w latach 1967-1973, studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

Dnia 24 maja 1973 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka. W 1974 roku uzyskał licencjat kanoniczny z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu na podstawie pracy „Problematyka osoby w filozofii Gabriela Marcela” (promotor: ks. prof. Ludwik Wciórka). W latach 1973-1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.

W 1975 roku abp Antoni Baraniak skierował ks. Marka Jędraszewskiego na studia specjalistyczne, które odbył na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W czerwcu 1977 roku uzyskał licencjat z filozofii na podstawie pracy „La filosofia del simbolo religioso di Paul Ricoeur” (wyróżniona złotym medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego), natomiast dnia 20 grudnia 1979 roku obronił pracę doktorską „Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Levinas” (promotor: prof. Simon Decloux SJ, praca nagrodzona złotym medalem Ojca Świętego Jana Pawła II).

Po powrocie do Polski: w latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, w latach 1980-1987 prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a w latach 1987-1996 redaktorem, od 1990 redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”.

W 1991 roku habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy „Jean-Paul Sartre i Emmanuel Levinas – w poszukiwaniu nowego humanizmu. Studium analityczno-porównawcze” (rozprawa opublikowana pod tytułem „W poszukiwaniu nowego humanizmu. J.-P. Sartre – E. Levinas”, Kraków 1994). W 1996 roku otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W samym roku został mianowany visiting professor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

W 1996 roku ks. dr hab. Marek Jędraszewski otrzymał nominację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu.

Dnia 17 maja 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia biskupie otrzymał dnia 29 czerwca 1997 roku w Poznaniu. Jego dewizą biskupią są słowa „Scire Christum” („Znać Chrystusa”).

W związku z powstaniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 26 listopada 1998 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM, a dnia 7 grudnia tegoż roku nominację na kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM.

Dnia 2 stycznia 2002 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Dnia 11 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim. Ingres do archikatedry łódzkiej odbył się dnia 8 września 2012 roku, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski jest – od 2014 roku – Zastępcą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W Konferencji Episkopatu Polski pełni ponadto następujące funkcje – jest Przewodniczącym Rady Naukowej, członkiem: Rady Stałej KEP, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, a także delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego. Jest także Wielkim Kanclerzem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Od 30 września 2012 roku jest przewodniczącym Komisji ds. katechezy, szkół i uniwersytetów Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).

Dnia 30 listopada 2013 roku Ojciec Święty Franciszek włączył go na okres pięciu lat do grona członków Kongregacji Wychowania Katolickiego.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2016 r. Ojciec Święty Franciszek mianował abp. prof. Marka Jędraszewskiego metropolitą krakowskim, o czym poinformował Go osobiście Ojciec Święty Franciszek 28 listopada 2016. Uroczysty ingres Metropolity krakowskiego do Katedry Wawelskiej nastąpił 28 stycznia 2017 roku, a 29 czerwca 2017 roku w Rzymie z rąk Papieża otrzymał paliusz, który nałożony zostanie 22 października 2017 roku w Królewskiej Katedrze na Wawelu.

Historia i symbolika paliusza

Paliusz jest wstęgą, w formie okręgu do której z przodu i z tyłu są dołączone dwa wolno zwisające końce. Jest on wykonany z białej wełny, przyozdobiony czarnymi, haftowanymi krzyżami. Noszony jako insygnium w czasie celebracji liturgicznych i wówczas zakładany jest na ornat. Czynią to papież oraz arcybiskupi Metropolici na terenie własnych archidiecezji jako oznaka ich jurysdykcji. Przywilej używania paliusza posiada także Patriarcha Jerozolimy obrządku łacińskiego.

Pochodzenie paliusza jest niepewne. Jego początki sięgają starożytności chrześcijańskiej, kiedy to rzymscy notable czy ludzie nauki zakładali na tunikę wierzchnią szatę, która dała prawdopodobnie początek dzisiejszemu paliuszowi. Początkowo (IV w.) nosili go tylko papieże, lecz już od VI w. udzielali takiego prawa również niektórym biskupom jako wyraz prymatu nad innymi biskupami.

Formuła wypowiadana podczas nałożenia paliusza wskazuje na jego symbolikę. Jest on symbolem jedności, znakiem komunii ze Stolicą Apostolską i więzi miłości oraz wezwaniem do ewangelicznego męstwa. Ojciec Święty Benedykt XVI w homilii inaugurującej pontyfikat (24. Kwietnia 2005) podał jeszcze inną symbolikę paliusza. Jest on obrazem Chrystusowego jarzma, czyli woli Bożej, którą przyjmujemy. Nie jest on wewnętrznym ciężarem, który przygniata i odbiera wolność, ale jest również wewnętrzną radością. Paliusz, wykonany z owczej wełny symbolizuje także misję pasterską. Ukazuje zagubioną owieczkę, również tę chorą, zagubioną i słabą, którą pasterz bierze na swe ramiona i prowadzi do wód życia.

Paliusz, według tradycji, był nakładany nowym Metropolitom przez papieża w uroczystość św. Piotra i Pawła w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Od stycznia 2015, decyzją Ojca Świętego Franciszka, paliusz, wręczony Arcybiskupowi Metropolicie w Rzymie, nakładany jest na niego we własnej archidiecezji przez Nuncjusza Apostolskiego.

Info za —> Archidiecezja Krakowska: Nałożenie paliusza Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu – AKREDYTACJE

fot. Joanna Adamik, Katarzyna Katarzyńska


Wesprzyj Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki:

300x250_