fot. muzeumkspopieluszko.pl

W 1984 roku, po męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, do jego grobu na Żoliborz zaczęli przybywać licznie pielgrzymi, wśród których 14 czerwca 1987 roku był papież Jan Paweł II. Z myślą o nich, ks. proboszcz Teofil Bogucki zorganizował w podziemiach kościoła przy znacznym zaangażowaniu Parafian, a szczególnie p. Neli Wojniakiewicz, pierwsze Muzeum poświęcone Ks. Jerzemu Popiełuszce, gromadzące wszelkie oznaki czci oddawanej Kapłanowi-Męczennikowi. Ks. Bogucki powołał również służby zajmujące się bezpieczeństwem miejsca złożenia doczesnych szczątków ks. Popiełuszki (Kościelna Służba Porządkowa), jak też Kościelną Służbę Informacyjną, zbierającą dane o pielgrzymach przybywających do grobu Ks. Jerzego i przyjmującą pamiątki składane przez nich przy grobie.

Proboszcz ks. Zygmunt Malacki w podziemiach świątyni w Warszawie stworzył nowoczesne, multimedialne Muzeum Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, które 16 października 2004 roku poświęcił kardynał Józef Glemp Prymas Polski.

Autorzy ekspozycji Muzeum przy Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu przedstawiają bł. ks. Jerzego Popiełuszkę jako kapłana, który odpowiedział na otrzymane znaki Boga i przez lata dojrzewał do męczeństwa. Pragnął być księdzem w określonych warunkach historycznych, dla ludzi, których Pan Bóg postawił na Jego drodze. Był świadkiem Chrystusa w trudnych czasach i wielu doprowadził do Boga swoim przykładem. Dał świadectwo o wartościach, które stanowią o godności człowieka i społeczeństwa – prawdzie, jedności, wolności, miłości miłosiernej i wierności.

Zobacz na stronie Muzeum: