Ks. Jerzy Popiełuszko - 24 czerwca 1984

Zapraszamy do wysłuchania homilii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wygłoszonej podczas Mszy św. w Intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu w dniu 24 czerwca 1984 roku – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

*

 Źródło ---> Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie

Polecamy też artykuł red. Mileny Kindziuk, opublikowany w Tygodniku Katolickim „Niedziela” nr 16/2017 —> Prawda Mszy św. za Ojczyznę


Homilię rozpoczynały słowa:

Liturgia dnia dzisiejszego ukazuje nam postać świętego Jana Chrzciciela – człowieka, o którym już prorok Izajasz powiedział, że „jest głosem wołającego na pustyni” (J 1,23). Człowieka, który przygotował ludzkie serca na spotkanie z Tym, który miał nadejść po nim, z Jezusem Chrystusem. Ukazując człowieka odważnego i sprawiedliwego, który miał odwagę wytknąć zło i niesprawiedliwość nawet królowi, który zabrał żonę bratu swemu.

Święty Jan Chrzciciel, jako człowiek odważny i sprawiedliwy, może być patronem i wzorem dla wszystkich, którzy dzisiaj życie swoje chcą budować w oparciu o sprawiedliwość, prawdę i miłość.

Człowiek sprawiedliwy to ten, który kieruje się prawdą i miłością. Bo im więcej jest w człowieku prawdy i miłości, tym więcej i sprawiedliwości. Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez miłości nie można być w pełni sprawiedliwym. Gdzie jest brak miłości, dobra, tam na jej miejsce wchodzi nienawiść i przemoc. A kierując się nienawiścią i przemocą, nie można mówić o sprawiedliwości. Stąd tak boleśnie odczuwana jest i widoczna niesprawiedliwość w krajach, gdzie władanie opiera się nie na służbie i miłości, ale, na przemocy i zniewoleniu.

Warunkiem pokoju w sumieniu, pokoju w rodzinie, pokoju w Ojczyźnie i świecie jest sprawiedliwość oparta na miłości.

Pełny tekst homilii —> IPN / popieluszko.pl: 24 czerwca 1984

Odwiedź serwis akcji #Popiełuszko2017 —> www.popieluszko2017.plWesprzyj Sanktuarium ks. Jerzego Popiełuszki:

300x250_