Sopoćko koronka

Boże miłosierny,

daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów!

Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego,

aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł,

a żaden powołany nie został pominięty.

Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego,

jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów!

Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy

głoszą słowem, przykładem i życiem!

Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia,

oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie

i nie szukają niczego prócz Twojej chwały.

Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha,

którego wylałeś na Apostołów!

Amen.

Bł. Ks. Michał Sopoćko