wosp

Początek stycznia to tradycyjnie już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli popularnej akcji dobroczynnej fundacji Jerzego Owsiaka. Zima to także okres wzmożonej aktywności kościelnych dzieł charytatywnych, w tym Caritas Polska i diecezjalnych Caritas, choćby pomocy osobom bezdomnym i najuboższym, którym zimowa aura szczególnie daje się we znaki.

Okres ten, to również czas wzmożonej debaty, przede wszystkim w Sieci, na temat – można by rzecz – przewag lub słabości Caritas czy WOŚP, materialnej i pozamaterialnej wartości świadczonych przez nie „usług” oraz wzajemnej krytyki obu stron tego wirtualnego sporu. W roku 2017 Caritas Polska, aby zaznaczyć, że nie jest stroną owego medialnego i social-mediowego sporu, wydała oświadczenie, w którym mogliśmy przeczytać między innymi, iż „… nie podejmuje żadnych działań przeciwko Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, nie konkuruje z nią ani nie szuka porównań (…) Apelujemy o szacunek, wsparcie i przestrzeń do działania dla wszystkich ludzi i organizacji dobrej woli oraz o zaprzestanie podziałów i konfrontacji.”

Wydaje się, iż w toku dyskusji – pomijając tendencję do przeradzania się jej zażarty spór pozamerytoryczny „za i przeciw komuś” – niewystarczająco podnoszona jest pewna istotna różnica, którą wskazał precyzyjnie ks. Artur Stopka na łamach deon.pl. Napisał on, że działalność Caritas o WOŚP „choć często obejmuje tych samych ludzi, nie odbywa się na tym samym polu. Caritas i WOŚP działają w różnych obszarach, a przede wszystkim odmienna jest motywacja ich działań.” Duchowny podkreślił, że „dwa różne porządki, w których funkcjonują WOŚP i Caritas, to filantropia (dobroczynność) i miłosierdzie (działalność charytatywna)…. istnieją między nimi fundamentalne różnice, których dla jasności sprawy nie należy zacierać ani ignorować” i przypomina: „świadczenie miłosierdzia wynika z motywacji religijnej, a sam termin – co odnotowuje nawet Wikipedia – wywodzi się z Pisma Świętego”…

Zapraszamy do lektury tekstu ks. Artura Stopki, dziennikarza, publicysty i blogera, który ukazał się w portalu Deon.pl —> WOŚP – Caritas. Wielka wojna bez powodu

Oprac. Misericors

Serwis internetowy —> Caritas Polska

Serwis internetowy —> Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy