Chrystus Król

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco,  jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które wszystko się stało, co się stało, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które świat stworzyłeś, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas uświęciłeś, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które objawiłeś Tajemnicę Trójcy Świętej, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które świat odkupiłeś, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które ujawniasz wszechmoc Boga, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które stworzyłeś duchy niebieskie, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które powołałeś nas z nicości, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które ogarniasz świat cały, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które udzieliłeś nam nieśmiertelności, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które zachowujesz nas od kar sprawiedliwych, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które podnosisz nas z nędzy grzechów, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które przyjąłeś wcielenie i śmierć krzyżową, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które towarzyszysz zawsze wszystkim ludziom, ufamy Tobie

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które uprzedzasz nas łaską swoją, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które okazałeś w objawieniu tajemnic, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które ujawniłeś w ustanowieniu Kościoła, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, którego udzielasz w sakramentach świętych, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które dajesz w sakramencie chrztu i pokuty, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, którego udzielasz w Eucharystii i kapłaństwie, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które okazujesz w powołaniu nas do wiary, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które ujawniasz w nawróceniu grzeszników, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, którego udzielasz w uświęceniu sprawiedliwych, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które wypływa z ran Twoich, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które się zlewa z Najświętszego Serca Twego, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ulgą i cierpliwością chorych, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest pociechą serc uciśnionych, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest nadzieją dusz zrozpaczonych, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ucieczką umierających, ufamy Tobie.

Królu Miłosierdzia, które jest ochłodą dusz czyśćcowych, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest koroną Wszystkich Świętych, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest radością wybranych, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest niewyczerpanym źródłem cudów, ufamy Tobie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Miłosierdzie Pana ponad wszystkie dzieła Jego /Ps 145,9/.

W.: Dlatego Miłosierdzie Pana na wieki wysławiać będę /Ps 89,2/.

Módlmy się: Boże, który przez przebaczenie i litość najbardziej okazujesz swoją wszechmoc, pomnóż nad nami swoje Miłosierdzie, byśmy dążąc do obiecanej nagrody, stali się uczestnikami dóbr niebieskich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Źródło: Wielbijmy Boga w Jego Miłosierdziu. Modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2008