Fot. Marcin Mazur / episkopat.pl

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże,                                                                  zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,                                           zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże,                                                                zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże,                                                   zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Boża,                                                   módl się za nami

Błogosławiony Jerzy, Męczenniku,

Odważny wyznawco Chrystusa,

Wierny Świadku Ewangelii,

Zapatrzony w krzyż Zbawiciela,

Czcicielu Maryi Niepokalanej,

Oddany od dzieciństwa Bogu,

Wychowany w pobożnej rodzinie,

Gorliwy w służbie ołtarza,

Pragnący naśladować Świętych,

Wierny głosowi powołania,

Apostole godności człowieka,

Obrońco nienarodzonych,

Miłosierny dla cierpiących,

Wrażliwy na los pokrzywdzonych,

Dobry pasterzu ludzi pracy,

Uczący zło dobrem zwyciężać,

Wzywający do męstwa i solidarności,

Broniący wartości ewangelicznych,

Przestrzegający przed chęcią odwetu,

Wzywający do trwania w nadziei,

Niesprawiedliwie oskarżany,                                                  

Okrutnie umęczony,

Kapłanie wierny aż do końca,

Męczenniku prawdy i wolności,

Orędowniku spraw Kościoła i narodu,                                    

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,             przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,             wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,             zmiłuj się nad nami

P: Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
W: I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i za jego przyczyną spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Fot. M.Mazur/episkopat.pl

Odwiedź —> www.popieluszko2017.pl