Uczestnicy i Organizatorzy
XXXV Ogólnopolskiej
Pielgrzymki Ludzi Pracy
Częstochowa, Jasna Góra

Ekscelencje Księża Biskupi!
Czcigodni Ojcowie Paulini! Wielebni Kapłani!
Szanowny Panie Przewodniczący!
Drodzy Pielgrzymi – Przedstawiciele Świata Pracy!

To już trzydziesta piąta, jubileuszowa pielgrzymka ludzi pracy z całej Polski na Jasną Górę. Przybywają Państwo przed oblicze Królowej naszej Ojczyzny, gdzie od stuleci pokolenia Polaków przynosiły swoje strapienia i nadzieje. Tak jak robotnicy z Huty „Warszawa”,których przywiódł tutaj Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko, patron NSZZ „Solidarność”.

Z wiarą i patriotycznym poczuciem odpowiedzialności za Polskę kontynuują Państwo tę ważną i piękną tradycję. W innych już czasach, gdy możemy cieszyć się ciężko wywalczoną wolnością i wieloma sukcesami naszej Ojczyzny – ale też ze świadomością, że kondycja polskiej pracy, pozycja polskich pracowników i sprawiedliwe dzielenie owoców wzrostu pozostają jednym z najważniejszych wyzwań dobrej zmiany.

Przybywają tu Państwo kierowani ideałami „Solidarności”. Ideałami, które niezmiennie są aktualne i inspirujące. To fundament wolnej Polski. To zobowiązujące dziedzictwo marzeń i ofiarności milionów Polaków, którym nie chodziło o urzeczywistnienie swoich partykularnych interesów, ale o dobro wspólne. Jest wymowne, że na czele postulatów sierpniowych z 1980 roku, które stały się już światowym dziedzictwem, znalazły się żądania dotyczące wolności, prawdy, ludzkiej godności – a dopiero na dalszych miejscach sprawy bytowe i materialne. „Solidarność” zawsze walczyła nie tylko o chleb, który jest w ludzkim życiu bardzo ważny, ale również o ludzką podmiotowość, o wartości fundamentalne w życiu jednostek i narodów. W takim właśnie sensie warto rozumieć wyzwania związane z polską pracą.

Święty Jan Paweł II nauczył nas, że „praca stanowi podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi” oraz że to „praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy”. W pracy widzimy podstawowy filar rozwoju i bogactwa narodów, sposób ludzkiej samorealizacji, budowania wspólnoty. To przesądza o znaczeniu tych, którzy się trudzą. Nie da się stworzyć silnej gospodarki i sprawiedliwego ładu społecznego bez uwzględnienia głosu świata pracy. O sprawach podstawowych dla polskich pracowników nie powinien decydować sam tylko rynek. Muszą być one także troską państwa, przedmiotem dialogu społecznego i dalekowzrocznego kompromisu, który będzie łączyć potrzeby i interesy wielu stron.

Tak fundamentalne kwestie warto precyzyjnie uregulować w Ustawie Zasadniczej. Zaapelowałem do Polaków o liczny udział w debacie konstytucyjnej, której pierwszym krokiem była dyskusja w historycznej Sali BHP w Gdańsku.

Zachęcam Państwa do uczestnictwa w tej debacie, do przedstawiania swoich opinii. Wierzę, że uda nam się wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania. Szczególnie liczę na zaangażowanie ludzi pracy, na głos tych, którym drogie są ideały „Solidarności”. Łączę się z Państwem w modlitwie o Boże błogosławieństwo dla pracujących i dla naszej Ojczyzny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia pomyślności. Szczęść Boże!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda


Tekst —> Prezydent.pl: List do Uczestników i Organizatorów XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy

Foto —> Prezydent.pl


Relacja z Pielgrzymki —> 35. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę – 16-17 września 2017


Wesprzyj Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki:

300x250_