Prezydent RP Andrzej Duda skierował list do uczestników uroczystości 70. rocznicy urodzin błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Publikujemy treść listu:


Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

70. rocznicy urodzin

Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

w Suchowoli i Okopach

Drodzy Bliscy Księdza Jerzego!

Szanowni Mieszkańcy Jego Rodzinnej Ziemi!

Panie i Panowie!

Ogromnie się cieszę, że społeczność Suchowoli i Okopów, w której wyrósł Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko i z której wyruszył, by służyć Kościołowi i bliźnim, w ten wzruszający, serdeczny sposób czci Jego pamięć.

Przesyłam wszystkim Państwu pozdrowienia i dziękuję za zorganizowanie obecnych uroczystości. Chcę też zapewnić, że niezwykle miło wspominam wizytę u Państwa, w Suchowoli, przed dwoma laty. I szczerze liczę, że będę miał jeszcze okazję ponownie odwiedzić rodzinne strony Księdza Jerzego.

Mierząc ludzką miarą, życie Księdza Jerzego trwało krótko, przerwane tragiczną, męczeńską śmiercią. Blisko połowę danego mu przez Opatrzność czasu przeżył On tutaj, wśród swojej rodziny i sąsiadów. Tu urodził się, wychowywał i dorastał, tu uczył się i formował w wierze. Wyznawane przez tutejszych mieszkańców wartości, Państwa gorący patriotyzm i mocna wiara wpłynęły także na Jego postawę.

Ci, którzy mieli szczęście poznać Księdza Jerzego w latach Jego posługi kapłańskiej, zapamiętali Go jako wspaniałego duchownego, głęboko oddanego Bogu, miłującego Ojczyznę i zawsze otwartego na potrzeby innych ludzi. A przecież to wszystko, czego Ksiądz Jerzy dokonał, za co był ceniony, a teraz jest czczony, zaczęło się właśnie tutaj: w Jego rodzinnych Okopach i parafialnej Suchowoli.

Dlatego uważam, że świętowanie 70. rocznicy Jego urodzin właśnie w tym miejscu, niejako u źródeł Jego powołania i drogi do świętości, ma charakter głęboko chrześcijański. I chociaż napełnia nas smutkiem wiedza o niezwykle ciężkim doświadczeniu, przez które przeszedł, to o wiele większa jest radość z tego, że nasz polski naród wydał tak wspaniałą postać, istotną dla całego Kościoła.

Błogosławiony Ksiądz Popiełuszko za życia był dla nas, Polaków, dobrym pasterzem i przewodnikiem duchowym w zmaganiach z komunizmem. A dzisiaj, już w wolnej Polsce, mamy w Nim wielkiego patrona i bardzo ważny autorytet, wskazujący wzorce postępowania zarówno w życiu publicznym, jak zawodowym i prywatnym.

Życzę Państwu, aby obecne obchody były okazją do wspomnień i radości dla tych, którzy Go znali, a młodszym – by przybliżyły Jego piękną, szlachetną osobę i przesłanie, które niósł pokoleniu Solidarności.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda


Info za / dokument do pobrania —> Prezydent.pl: List prezydenta do uczestników obchodów 70. rocznicy urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki

fot. Prezydent.pl