W ramach Światowego Dnia Ubogich krakowskie szkoły ponadgimnazjalne przeprowadzą w dniach od 13 do 17 listopada 2017 r. specjalnie w tym celu opracowaną katechezę o pomocy najbardziej potrzebującym.

W „misję wspierania ubogich” warto włączać osoby wkraczające w etap dorosłego życia. Czas szkoły średniej jest bowiem dobrą okazją do podjęcia wolontariatu w organizacjach charytatywnych i kształtowania swojego światopoglądu zgodnie z chrześcijańskimi wartościami i otwartością na najuboższych. – Chcemy, aby uczniowie wychodząc z tej specjalnej lekcji religii mieli świadomość, że to oni mogą pomóc osobom ubogim nie kiedyś w przyszłości, ale tu i teraz – mówi Ewa Korbut, współtwórca katechezy.

Katecheza w krakowskich szkołach ponadgimnazjalnych to wydarzenie towarzyszące głównym obchodom Światowego Dnia Ubogich. W tygodniu poprzedzającym święto – od 13 do 17 listopada – uczniowie z krakowskich liceów, techników i szkół zawodowych będą mieli okazję na lekcjach katechezy poznać historie osób ubogich i bezdomnych oraz dowiedzieć się jak mądrze ich pomagać. O wszystkim tym w wielu szkołach opowiedzą przedstawiciele Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, którzy zaoferowali swoją gotowość do podzielenia się z młodzieżą swoim doświadczeniem pracy z osobami bezdomnymi.

„Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w ten szczególny czas świadczenia miłosierdzia potrzebującym” napisał w swoim liście Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski. Dlatego też najbardziej zainteresowane klasy będą mogły dodatkowo złożyć wizytę w Fundacji „Po pierwsze CZŁOWIEK” Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Przytulisku dla Bezdomnych Mężczyzn, które jest prowadzone przez Zgromadzenie Braci Albertynów lub w Dziele Pomocy św. Ojca Pio.

Konspekty i materiały zostały rozesłane do szkół, a także są dostępne na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego —>  http://www.katecheza.diecezja.krakow.pl

Info za —> sdu.malopolska.pl: Lekcja miłosierdzia | katecheza

Oprac. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio