Sercanin, ks. Michał Olszewskich był w dniu 6 grudnia 2017 r. gościem audycji „Polska na Dzień Dobry” w Telewizji Republika. W rozmowie z red. Aleksandrem Wierzejskim opowiedział o idei pierwszych międzynarodowych rekolekcji internetowych „Misericordia et misera” pod patronatem Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Jest to rojekt portalu Profeto.pl, głoszą misjonarze miłosierdzia: ks. Michał Olszewski scj i o. Michał Legan osppe.

Zobacz na Misericors—> Rekolekcje Adwentowe 2017 „Misericordia et misera” – Zaproszenie

Wideo —> Telewizja Republika: Ks. MICHAŁ OLSZEWSKI (sercanin) – O REKOLEKCJACH ADWENTOWYCH