Klasztor w Łagiewnikach powstał z fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego, finansisty i filantropa zamieszkałego w Paryżu. Z jego funduszy zakupiono kilkanaście ha ziemi we wsi Łagiewniki (dziś dzielnica Krakowa) i według projektu inż. Karola Zaremby wybudowano obiekt klasztorny w stylu neogotyckim, który został przekazany Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. 20 sierpnia 1891 kard. Albin Dunajewski poświęcił kaplicę pw. św. Józefa i skrzydło zabudowań klasztornych przeznaczone dla dzieła apostolskiego – pracy nad wychowaniem dziewcząt i kobiet „upadłych moralnie”, które z własnej woli pragnęły zmiany życia. Ze względu na charakter dzieła, konieczność izolacji od świata, klasztor w Łagiewnikach był obiektem zamkniętym. (…) W 1893 roku w klasztorze otwarto nowicjat Zgromadzenia, który z przerwą (1961–1971) istnieje w tym miejscu do dzisiaj, a w głębi ogrodu założono cmentarz dla sióstr i wychowanek (1892).

 


 

Sercem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest kaplica klasztorna z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny. Ta niewielka świątynia wybudowana w kompleksie klasztornym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (…) służyła  niegdyś  tylko  siostrom i ich wychowankom, była świadkiem modlitwy i nadzwyczajnych łask (m.in. objawień Pana Jezusa i Matki Najświętszej), jakie tutaj otrzymała  Apostołka Bożego  Miłosierdzia. Wraz z jej śmiercią w tym miejscu zostało zdeponowane orędzie o Bożym miłosierdziu, które z woli Chrystusa przekazała Kościołowi i światu. Dlatego łagiewnickie Sanktuarium stało się stolicą kultu Miłosierdzia Bożego, z której to orędzie rozchodzi się na cały świat i do której pielgrzymują ludzie ze wszystkich kontynentów, upraszając wiele łask, o czym świadczą liczne wota umieszczone w gablotach wokół kaplicy.

 

W ołtarzu bocznym po lewej stronie kaplicy znajduje się cudowny obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły poświęcony przez o. Józefa Andrasza SJ (krakowskiego kierownika duchowego Siostry Faustyny) 16 kwietnia 1944 roku, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Kopie i reprodukcje tego obrazu rozeszły się po całym świecie i na nim spełniły się słowa Jezusa wypowiedziane do Siostry Faustyny przy pierwszym jego objawieniu: Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie (Dz. 47).

 

Źródło: faustyna.pl
Zobacz też: milosierdzie.pl


Polecamy: Wirtualny spacer w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach.

 

Czytaj więcej o klasztorze i sanktuarium w serwisie internetowym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia:

 

 

TRANSMISJA LIVE z klasztornej kaplicy: KLIKNIJ

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

/

Furta
tel.: +48 (12) 351 88 00 w. 127
e-mail: klasztor@faustyna.pl
dom-krakow@faustyna.pl

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
tel.: (12) 266 30 29, (12) 266 84 31, (12) 266 89 80
e-mail: mailto:mowkrakow@fustyna.pl

 

Stowarzyszenie „Faustinum”
Sekretariat
tel.: +48 (12) 269 48 55
e-mail: faustinum@faustyna.pl

 

Wydawnictwo „Misericordia”
tel.: +48 (12) 267 61 01
e-mail: misericordia@faustyna.pl
sklep:   http://www.misericordia.faustyna.pl/
e-mail: sklepmisericordia@op.pl

 

Dom św. Siostry Faustyny
tel.: (12) 362 43 15
e-mail: dom-krakow@faustyna.pl

 

Redakcja „Orędzia Miłosierdzia”
tel.: +48 (12)351 88 00 w. 168
e-mail: redakcja@faustyna.pl

PLAN SANKTUARIUM Z SERWISU www.siostryfaustyny3.pl