fot. Paweł Murzyn

– Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest uwieńczeniem wszystkich uroczystości maryjnych roku kościelnego – mówił kard. Gerhard L. Müller w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem 15 sierpnia. W roku 100-lecia objawień w Fatimie przypomniał też przesłanie fatimskie oraz słowa św. Jana Pawła II o szczególnej matczynej opiece Maryi.

Kard. Gerhard L. Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia, przewodniczył uroczystościom fatimskim w sanktuarium na zakopiańskich Krzeptówkach.

Nawiązując do historii powstania świątyni wybudowanej jako wotum za ocalenie polskiego Papieża z zamachu 13 maja 1981 roku, kard. Müller przypomniał przesłanie fatimskie. – To wezwanie do odkrycia miłości Boga, do przylgnięcia sercem do Niego, do nawrócenia i pokuty, do modlitwy i ofiary – jako wyrazów miłości, do odkrywania Boga poprzez tajemnicę Niepokalanego Serca Maryi – powiedział. Przytoczył też słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który po zamachu na swoje życie powiedział, że we wszystkim co się wydarzyło, zobaczył „szczególną matczyną opiekę Maryi”.

W dalszej części homilii kard. Gerhard Müller podkreślił, że Wniebowzięcie Maryi jest odpowiedzią Syna na otwarte matczyne ramiona, które przyjęły Go po raz pierwszy w betlejemską noc. – Chwała Maryi jest odtąd zapowiedzią i obrazem szczęścia każdej  kobiety, która otwierając się na nowe, rodzące się życie, przyjmuje w swoje ramiona nie tylko własne dziecko, ale i Tego, który utożsamia się z każdym przychodzącym na świat człowiekiem – dodawał.

– Jak wiosenne przebudzenie ziemi znaczy radość Zmartwychwstania Pana, tak pełnia lata, kiedy wszystko dojrzewa i wydaje owoce, łączy się z tajemnicą Wniebowzięcia Maryi – mówił Kardynał, nazywając Matkę Bożą „najdoskonalszym Owocem Odkupienia”. Jak wskazał, „Jej niepokalana dusza i dziewicze ciało zostają upodobnione do Jezusa Chrystusa, Jej Zmartwychwstałego Syna”.

Mówiąc o uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jako uwieńczeniu wszystkich uroczystości maryjnych roku kościelnego, podkreślił, że przypomina ona prawdę o zwycięstwie nad śmiercią, o darze nieśmiertelności i pełni życia w Bogu. „Matka Boża dzieląca losy Syna i z Nim zjednoczona przez całe Swoje życie, ma udział w Jego chwale. Niebo jest dla Maryi Dziewicy darem i nagrodą” – powiedział.

Dodał też, że życia Matki Bożej i Jej chwały nie można rozważać w oderwaniu od życia Kościoła, który jest Mistycznym Ciałem Jej Boskiego Syna. „Wniebowzięcie Maryi jest więc również ukazaniem chwały całego Kościoła, który na ziemi oddany jest opiekuńczym ramionom Matki Bożej i który przeżywa wszystkie etapy życia swojego Boskiego Założyciela w ciągu roku liturgicznego” – zaznaczył. Na zakończenie podkreślił, że Maryja, podobnie jak kiedyś swojego Syna, tak dzisiaj stale otacza opieką Jego Kościół.

Info i pełna treść homilii —> BPKEP: Kard. Müller w Zakopanem: Uroczystość Wniebowzięcia – uwieńczeniem wszystkich uroczystości maryjnych

Zobacz fotorelację —> smbf.pl: Kardynał Müller przewodniczył sierpniowym uroczystościom fatimskim na Krzeptówkach

Fot. Paweł Murzyn

Wesprzyj Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki:

300x250_