Wielu ludzi doświadcza cierpienia, trudności i szukając pomocy, czynią to na ślepo, bez wiary we wszechmoc Boga, biegając „od stadionu do stadionu”, „od charyzmatyka do pseudocharyzmatyka”. Tymczasem potrzeba, jak ks. Dolindo, uwierzyć, że Bóg działa w życiu każdego z nas tu i teraz. Czeka długie lata, zanim, gdy zawiodą wszelkie nasze sposoby na poprawę losu, zawołamy: „Jezu, Ty się tym zajmij” – mówił ks. Piotr Glas w homilii podczas Mszy św. w bazylice św. Jacka w Chicago w dniu 2 października 2017 r. – wspomnienie liturgiczne świętych Aniołów Stróżów.

Rejestracja: Andrzej Kogut

Wideo —>RCS TV: Jezu, Ty się tym zajmij – ks. Piotr Glas

Serwis internetowy–> Ruchu Czystych Serc