– Ważną rzeczą jest, aby przybliżając się do tronu łask, prosić dla siebie o Ducha Prawdy, o to abyśmy raz jeszcze w swoim życiu mogli pojąć jak niezgłębione są zasoby Bożego Miłosierdzia -mówił abp Marek Jędraszewski w czasie Mszy świętej w 15. rocznicę konsekracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, podczas IV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia.

Abp Jędraszewski w swojej homilii odwołał się do słów Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonych podczas konsekracji sanktuarium, przypominając, iż to Bóg wybrał to miejsce, by ludzie z odległych krańców świata mogli w sposób bardzo osobisty i głęboki doświadczyć Bożego Miłosierdzia. – To był Jego zamysł, który nas z jednej strony onieśmiela a z drugiej strony każe nam zrozumieć jak każdy i każda z nas właśnie tu musi zdążać, aby dostąpić Bożego miłosierdzia – mówił arcybiskup.

Przypomniał również, iż każdy, kto doświadczy Bożego Miłosierdzia ma stawać się jego apostołem wszędzie tam gdzie żyje, pracuje, przebywa na co dzień. – Jest to niezwykle ważne, bo przecież Miłosierdzie Boże rozgrywa się zawsze tam, kiedy jesteśmy otwarci na Ducha Prawdy i Ducha, który jest w stanie przeniknąć nas całych swoim pokojem – przypominał.

Arcybiskup przytoczył także wspomniane w homilii Ojca Świętego słowa dotyczące Krzyża Chrystusa, który, jak mówił papież, stanowi z jednej strony szczególne nachylenie się miłosiernego Boga nad grzeszną rzeczywistością a z drugiej pokazuje zwycięstwo Bożej Miłości nad wszelkim złem, grzechem, złością – I dlatego trzeba nam właśnie w Bożym Miłosierdziu szukać nadziei na to, że możemy na nowo dzięki nieskończonej Miłości Miłosiernej naszego Ojca który jest w niebie, poczuć się prawdziwie Bożymi dziećmi – mówił abp Jędraszewski.

Metropolita Krakowski przytaczając fragment z Pieśni nad Pieśniami, zaznaczył, iż w świetle Chrystusowego Krzyża to Boża Miłość jest ponad śmierć – Kiedy otwieramy się na Bożą Miłość, kiedy wchodzimy w jej głębię, tym bardziej pełni ufności możemy powtarzać te słowa, które przekazał nam poprzez siostrę Faustynę sam Jezus, nasz Zbawiciel: Jezu, ufam Tobie – wyjaśniał.

Arcybiskup odwołując się do słów Ewangelii zaznaczył, iż słowa Chrystusa mówiące o głębokiej wierze kananejskiej kobiety są dla każdego człowieka początkiem do uzyskania Chrystusowego pokoju – Kiedy po raz kolejny w naszym życiu usłyszymy: „jak wielka jest twoja wiara”, od tej pory zagości w nas Chrystusowy pokój, który nie będzie mieć swoich granic, ani swego końca – mówił metropolita. Wyjaśniał, iż prośba kananejskiej kobiety skierowana do Chrystusa, to głos wszystkich pogan, którzy chcą skorzystać z Bożego Miłosierdzia, wierząc, że ich także dotyczy Boża miłość. Zaznaczył, iż święty Paweł, patrząc na to jak ludy pogańskie na wzór kobiety kananejskiej zbliżają się do tronu łask, w Liście do Rzymian wyrażał pragnienie, aby Żydzi ostatecznie mogli doświadczyć Bożego Miłosierdzia. W tym kontekście arcybiskup przypomniał zapowiedź Chrystusa, który przed swoją Męką mówił, iż kiedy zostanie wywyższony nad ziemię, pociągnie za sobą wszystkich – także Żydów i pogan.

Metropolita podkreślił, że pośród ludów pogańskich zbliżających się do Chrystusa była Polska, która przyjmując chrzest rozpoczęła dzieło ewangelizacji, trwające już wiele pokoleń, by po ponad 900 latach wiary chrześcijańskiej w Polsce, na polskiej ziemi siostra Faustyna Kowalska rozpoczęła pisać Dzienniczek będący zapisem tego, co chciał światu przekazać sam Miłosierny Pan.

Tegoroczna, IV Ogólnopolska Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia odbyła się w 15. rocznicę konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez Jana Pawła II. Uczestnicy pielgrzymki wzięli udział m.in. w koncercie „Jezu ufam Tobie” poświęconym pamięci ks. kard. Franciszka Macharskiego w pierwszą rocznicę Jego śmierci, czy w nabożeństwie „Droga Miłosierdzia”. Spotkaniu towarzyszyły pokazy filmów oraz prezentacja dzieł miłosierdzia. Ogólnopolska Pielgrzymka odbywa się co roku 17 sierpnia (lub w najbliższą niedzielę po 17 sierpnia, jeśli dzień ten przypada w tygodniu).

Info za —> Archidiecezja Krakowska: Abp Jędraszewski: Prośmy o Ducha Prawdy

zs | archidiecezja krakowska

Fot. Adam Bujak | archidiecezja krakowska
Wideo: J. Adamik, K. Katarzyńska | archidiecezja krakowska

IV Ogólnopolska Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia, 15-lecie Konsekracji Sanktuarium w Łagiewnikach, 20 VIII 2017 r.


Wesprzyj Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki:

300x250_