Archikatedra Poznańska

„Poznań. Chrystus i my” – to hasło jubileuszu 1050-lecia przybycia do Polski pierwszego biskupa, którego obchody rozpoczną się wieczorem 2 grudnia 2017 r. Papież Franciszek udzielił pielgrzymom przybywającym w roku jubileuszowym do katedry poznańskiej łaski odpustu zupełnego, mogą go uzyskać także chorzy w duchowej łączności z nimi.

Jubileusz inauguruje list pasterski abp. Stanisława Gądeckiego, który zostanie odczytany w parafiach archidiecezji w pierwszą niedzielę Adwentu, 3 grudnia 2017 r.

Zobacz —> List pasterski abp. Gądeckiego

„Realizacja misyjnego nakazu Pana Jezusa, aby nauczać wszystkie narody i udzielać im chrztu sprawiła, że wielki powiew Ducha Świętego dotarł kiedyś na ziemie Polan. Przynieśli go przy końcu pierwszego tysiąclecia synowie i córki narodów, które wcześniej od nas dostąpiły łaski chrztu świętego, torując drogę do chrztu księcia Mieszka I i utworzenia w Poznaniu pierwszego biskupstwa w Polsce” – pisze w liście przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Metropolita poznański zaznacza, że jubileusz będzie okazją do dziękczynienia za diecezję, która jest częścią Ludu Bożego powierzoną pasterskiej pieczy biskupa współpracującego z prezbiterium, aby trwając przy swoim pasterzu, zgromadzona przez niego w Duchu Świętym przez Ewangelię i Eucharystię, stanowiła Kościół.

„Świętowanie jubileuszu winno zaowocować naszym większym zaangażowaniem w życie i misję Kościoła, przede wszystkim w życie naszych parafii, gdyż parafia jest podstawową wspólnotą zbawienia i miejscem budowania Kościoła” – zauważa abp Gądecki.

„Cieszę się, że w nasze dziękczynienie zechcieli włączyć się także przewodniczący Konferencji Episkopatów Europy, którzy przyjęli zaproszenie, aby w dniach 13-16 września 2018 roku obradować w Poznaniu nad aktualnymi zadaniami Kościoła na naszym kontynencie” – czytamy w liście metropolity poznańskiego.

Główne obchody jubileuszowe odbędą się w dniach 22-24 czerwca 2018 r. W parafiach archidiecezji poznańskiej w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 19 maja będą miały miejsce okolicznościowe nabożeństwa, tego dnia o godz. 21 zabrzmią wszystkie dzwony w świątyniach archidiecezji.

Na cały rok szkolny przygotowane zostały materiały katechetyczne dla dzieci i młodzieży. W maju będzie miała miejsce misja Talitha kum. Jako znak wdzięczności za przybycie do Polski biskupa misyjnego archidiecezja poznańska wyremontuje szkołę i kaplicę w kraju misyjnym – na Madagaskarze.

Oprócz kilku sympozjów historycznych, opublikowana zostanie czterotomowa historia archidiecezji poznańskiej przygotowana pod kierunkiem prof. Józefa Dobosza.

Dwa lata po Chrzcie Mieszka I, w 968 r. Polonia cepit habere episcopum – „Polska zaczęła mieć swego biskupa” (Annales Bohemici). Biskupstwo poznańskie w latach 968-1000 obejmowało całe państwo polskie i było zależne wprost od Stolicy Apostolskiej.

Biskup Jordan, ustanowiony przez papieża Jana XIII, zapoczątkował historię polskiej hierarchii kościelnej, a książę Mieszko I zbudował w Poznaniu pierwszą katedrę na ziemiach polskich. Do 1798 r. do biskupstwa poznańskiego należała m.in. Warszawa.

Info i foto za —> BP KEP/ks. Maciej Szczepaniak: Inauguracja Jubileuszu 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu

Posłuchaj: