Jezus - Dobry Pasterz

Być może wielu ludzi jest zdolnych do zmiany swego życia dopiero wtedy, gdy mimo swych błędów, po raz pierwszy doświadczą głębszego szacunku, zostaną potraktowani poważnie, a nawet spotkają się z miłością. (…) W wydanej książce o modlitwie Jezusa anonimowy autor wyjaśnia, co może oznaczać we­zwanie Imienia Jezus przy spotkaniu z ludźmi:

Imię JEZUS jest więc konkretnym i skutecznym środkiem do tego, aby ludzi przemieniać w ich ukrytą, najgłębszą i ostateczną rzeczywistość. Z imieniem JEZUS w sercu i na ustach powinni­śmy się zbliżać do wszystkich ludzi – na ulicy, w biurze, w sklepie, fabryce, autobusie, stojąc w kolejce – a szczególnie do tych, którzy są anty­patyczni i uciążliwi. Nad nimi wszystkimi mamy wymawiać imię JEZUS, bo jest to ich rzeczywiste imię.

Wzywaj ich Jego Imieniem, wzywaj ich w Jego Imieniu, w duchu uczczenia, przychylności i słu­żebności. Uczcij Chrystusa w nich i służ Mu. U wielu z tych mężczyzn i kobiet, złych i przestęp­czych, jest także Jezus … uwięziony. Uwalniaj Go tym, że Go milcząco uznasz i uczcisz w nich. Kiedy idziemy tak z tym nowym nastawieniem przez świat, wypowiadamy Imię JEZUS nad każdym człowiekiem i w każdym człowieku widzimy JEZU­SA, na naszych oczach każdy się przemieni i zo­stanie oczyszczony.

Chodzi więc nie o to, żeby w rozmowie z ludźmi mieć na ustach nieustannie Imię Je­zus lub też wciąż mówić na ten temat, ale chodzi raczej o wewnętrzną postawę wiary i modlitwy, w której winniśmy spotykać się z ludźmi. Chodzi więc o wiarę w obecność Chrystusa w bracie, która pomaga mu prze­mienić się, według obrazu, jaki Chrystus w nim złożył.

 Fidelis Puppert OSB, o. Anzelm Grün OSB

Chrystus w bracie