6 listopada 2017 r. ukazał się 8-stronicowy dodatek prasowy Instytutu Pamięci Narodowej, przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Pokolenie i portalem redterror.eu w związku z setną rocznicą rewolucji październikowej. Dodatek był dołączony do 12 dzienników regionalnych: „Dziennik Zachodni”, „Głos Wielkopolski”, „Gazeta Wrocławska”, „Dziennik Polski”, „Dziennik Bałtycki”, „Dziennik Łódzki”, „Kurier Lubelski”, „Polska Metropolia Warszawska”, „Echo Dnia”, „Gazeta Lubuska”, „Gazeta Pomorska”, „Nowa Trybuna Opolska”.

Sto lat temu idee pseudonaukowych filozofów Marksa i Engelsa zostały wprowadzone w życie. Psychopatyczny przywódca sowieckiej Rosji Lenin wprowadził dyktaturę proletariatu. Komunizm jak zaraza ogarniał z czasem kolejne kraje, przynosząc ponad sto milionów ofiar i skazując ponad miliard ludzi na życie w koszmarze czerwonego szaleństwa. Czy komunizm się skończył, czy może przybrał inną formę? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w przygotowanym dodatku – czytamy na stronie internetowej IPN.

Zobacz więcej / pobierz „Dodatek prasowy” —> ipn.gov.pl: Dodatek prasowy „Komunizm. Czerwony Terror 1917–2017“