Dzienniczek Siostry Faustyny to zapis potkań i rozmów z Jezusem. Chwile spędzone z Panem i rozmowy z Nim są głównym nurtem zapisu. Wszystko inne jakby nie istnieje, wszystko inne pozostaje w cieniu tej miłosnej relacji. Ta relacja to główny nurt świata Siostry Faustyny. To oś Dzienniczka. Relacja z Jezusem zbudowała cały wewnętrzny świat Faustyny. Zbudowała nie tylko świat ziemski, ale wyznaczyła przestrzeń wiecznego trwania z Jezusem w miłości. Ona, oblubienica Jezusa, wznosi się aż do wymiany serc i mistycznego zamieszkania w sercu Boga. Bezpośredniość relacji raduje i zatrważa jednocześnie.

Jest jeszcze jedna sprawa. Faustyna obcując z Jezusem, zachowała absolutną wolność osobistą, zdobyta niezwykłą godność osobową. Pomimo wielu trudności była realnie szczęśliwa.

Czego nas dzisiaj może nauczyć Dzienniczek? Czułego dialogu, relacji, prawdziwej więzi z Bogiem i z drugim człowiekiem. Idąc za Faustyną, uczymy się zbliżenia serc. Poznajemy głębię relacji międzyosobowej. Uczymy się języka miłości i zaufania. Już dla tego samego warto wziąć Dzienniczek do ręki.

Z Dzienniczka dowiadujemy się, że miłosierdzie jest drugim imieniem miłości. Znaczy to, że w najgłębszym i najczulszym aspekcie miłości obecna jest postawa brania na siebie wszelkich potrzeb drugiego, a przede wszystkim nieograniczona zdolność udzielania przebaczenia. To drugie imię miłości wyraża się zawsze otwarciem na drugiego, staraniem, by być darem dla niego w postawie bezinteresowności, solidarności, hojności i przebaczenia. Miłosierdzie to skierowanie ku drugim, bliźnim, szczególnie poddawanym ciężkim doświadczeniom, przygniecionym wyrzutami sumienia i ciężarem popełnionych grzechów, ku tym, którzy stracili sens życia, popadając w depresję.

(…) Pozwólmy się prowadzić Faustynie. Miejcie zawsze Dzienniczek pod ręką. Czytajcie go w pociągu, tramwaju czy podczas przerwy w nauce. Opowiadajcie innym o Bożym Miłosierdziu, tym drugim imieniu Miłości. Ona i tak Cię znajdzie.

Jan W. Góra OP

wstęp do: Miłość cię znajdzie. Dzienniczek Świętej Faustyny. Wybór tekstów