11 stycznia 2018 r. w Kolegiacie św. Anny w Krakowie odbyła się uroczystość przyznania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II francuskiemu profesorowi Rémi Brague’owi. W wygłoszonym następnie wykładzie prof. Rémi Brague wskazał niebezpieczeństwo faktu skreślenia z preambuły do traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej wzmianki o chrześcijańskich korzeniach naszego kontynentu.

– Zamiast nazwać rzeczy po imieniu, użyto nieprecyzyjnego, a wskutek to wieloznacznego sformułowania w tej sprawie. (…) Wola negowania rzeczywistości jest wyraźnym i łatwo rozpoznawalnym znakiem ideologii. Otóż nie mam żadnej ochoty, aby rządzili mną ideologowie – deklarował profesor.

Odpowiadając na pytanie o rolę chrześcijaństwa we współczesnej Europie, profesor mówił:

– Chrześcijaństwo nie rości sobie prawa do dostarczania kulturze nowych treści. Natomiast dostarcza ono nowej perspektywy.

Prof. Brague tłumaczył to stwierdzenie, odwołując się do słów św. Ireneusza, który pisał, że Chrystus nie przyniósł niczego nowego, ale odnowił wszystko, przynosząc siebie samego. Rzucił nowe światło.

– Gdy zapalam światło w moim gabinecie, w pewnym sensie nic się nie dzieje: nie pojawia się żaden nowy mebel, żadna nowa książka, na podłodze nie leży żaden dodatkowy papier. Ale w pewnym sensie dzieje się coś o wiele ważniejszego: to właśnie wszystkie te rzeczy stają się nagle widoczne – obrazował.

W tym kontekście prof. Brauge stwierdził, że chrześcijaństwo rzeczywiście nie wnosi niczego nowego.

– Niczego, czego by człowiek od zawsze nie wiedział czy nie powinien wiedzieć. Jest tylko jedna rzecz, której chrześcijaństwo może i ma obowiązek nauczyć współczesnych Europejczyków: zobaczyć człowieczeństwo, nawet tam, gdzie inni widzą tylko element biologiczny do selekcjonowania, element ekonomiczny do wykorzystania, polityczny do manipulowania czy cokolwiek by to było innego.

Wykład zakończył z przekonaniem: – Europa będzie istniała tak długo, jak długo jej ambicja, jej poczucie własnej godności będzie się zapalać od światła Bożej ambicji.


Prof. Rémi Brague to emerytowany profesor filozofii średniowiecznej i arabskiej na Université de Paris, wykładowca na Ludwig-Maximilians-Uniwersität München. Był profesorem wizytującym na Pensylvania State University, Boston University, Boston College, Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie oraz na Uniwersytecie San Rafaele w Mediolanie. Jest członkiem Institut de France (Akademia Nauk Moralnych i Politycznych). W 2013 roku mianowany kawalerem Orderu Narodowego Legii Honorowej (de l’Ordre National de la Légion d’honneur). Zna osiem języków, w tym grecki, średniowieczny arabski, łaciński i hebrajski. Jest cenionym naukowcem i autorytetem na skalę światową.

Info za —> Archidiecezja Krakowska: Profesor Rémi Brague doktorem honoris causa UPJPII w Krakowie

Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska