CatholiAppTitude

Na stronie polecającej najlepsze aplikacje katolickie Catholic Apptitude znalazła się także aplikacja Misericors!

Jej celem jest nakłanianie użytkowników do czynienia uczynków miłosierdzia w codziennym życiu. Przykładem jest postawa uczniów Roxbury Latin School w stanie Massachusetts w USA, którzy uczestniczą w pogrzebach zmarłych, którym nikt nie towarzyszy. Historia ta została opisana w „Boston Globe”. „Jesteśmy pod wrażeniem jak ludzie angażują się w uczynki miłosierdzia” – pisze Jennifer Kane. Zaznacza też, że aplikacja to doskonałe narzędzie na Rok Miłosierdzia, jak też na Wielki Post.

Przeczytaj informację na Catholic Apptitude.