Nie zapominajmy o swoim chrzcie, bo to może doprowadzić do uważania go jedynie za wydarzenie z przeszłości – zachęcał Franciszek w czasie rozważania przed modlitwą „Anioł Pański” w Niedzielę Chrztu Pańskiego, 7 stycznia 20178 roku. Przypomniał, że chrzest udzielany przez Jana nad Jordanem był chrztem pokuty. Przyjmujący go pragnęli oczyszczenia oraz zobowiązywali się do rozpoczęcia nowego życia.

(…) Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” Papież podzielił się radością z faktu udzielenia dziś rano, grupie małych dzieci, sakramentu chrztu. „Nad nimi, jak i nad wszystkimi innymi dziećmi, które niedawno zostały ochrzczone – powiedział Papież – przyzywam matczynego wstawiennictwa Matki Boga, aby wsparte przykładem swoich rodziców i rodziców chrzestnych, mogły wzrastać jako uczniowie Pana”.

Czytaj całość —> Radio Watykańskie: Papież: pamiętać o dacie chrztu, wtedy staliśmy się dziećmi Bożymi

Wideo / Słowo Papieża –-> Radio Maryja/Telewizja TRWAM: Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem